Verlaging uitkering bij niet verschijnen op een afspraak

WerkSaam nodigt cliënten regelmatig uit voor een re-integratiegesprek of voor een bijeenkomst (bijvoorbeeld een startbijeenkomst of een bemiddelingsgroep). Het is belangrijk dat u naar deze bijeenkomsten komt. Niet komen op een afspraak bij WerkSaam loont niet en kan een verlaging van uw uitkering betekenen. Kunt u echt niet komen? Bespreek dit dan met uw coach!

Niet komen naar de afspraak

Helaas komt niet iedereen direct naar de afspraak bij WerkSaam. Afzeggen met een goede reden kan. Maar komt u zonder (goede) reden niet? Dan wordt de uitkering verlaagd. En dit heeft soms grote gevolgen. In het onderstaande schema staan de gevolgen van het niet komen naar een bijeenkomst.

Afspraak
 

Verlaging bij niet komen*

Startbijeenkomst werk
 

20% verlaging 1 maand

Training
 

100% verlaging 1 maand

Bemiddelingsgroep
 

100% verlaging 1 maand

 
   
   
   

dit zijn de standaardverlagingen van de uitkering op grond van de Participatiewet. Herhaling is hierin niet meegenomen. Individuele situaties ook niet. U kunt hieraan dan ook geen rechten ontlenen.

Verlaging herzien

Heeft u een verlaging gehad en komt u vervolgens wel iedere keer op uw afspraak? En laat u door houding en gedrag zien dat u uw verplichtingen wel nakomt? Dan kan de verlaging worden herzien (tot een verlaging van 0%). U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de coach.