Misschien kunt u een heffingskorting van de Belastingdienst krijgen

U krijgt van ons een uitkering. Daarbij kijken we altijd of u andere inkomsten heeft of kunt krijgen.

Dit kan ook een heffingskorting van de Belastingdienst zijn. Het gaat dan om:

-  de algemene heffingskorting (voor de minstverdienende partner), en

-  de inkomensafhankelijke combinatiekorting (als u een kind heeft jonger dan 12 jaar en u inkomsten uit arbeid heeft).

Om te bepalen of u een heffingskorting kunt krijgen, kijkt u op de site van de Belastingdienst www.mijnbelastingdienst.nl. De heffingskorting vraagt u zelf aan. Als u recht heeft op een heffingskorting, bent u verplicht om deze aan te vragen!

Lever de beschikking bij ons in
Als u een heffingskorting heeft aangevraagd, ontvangt u van de Belastingdienst een brief. U levert een kopie van deze brief bij ons in. U voldoet hiermee aan uw inlichtingenplicht. Het bedrag dat u maandelijks van de Belastingdienst ontvangt, krijgt u dan minder van WerkSaam.

Aanvragen heffingskorting
Heeft u recht op een heffingskorting, maar heeft u deze nog niet aangevraagd? Doe dit dan alsnog. U kunt dit ook nog doen over 2018. Regel dit via uw belastingaangifte over 2018. Heeft u in 2018 een voorlopige teruggave ontvangen en dit nog niet aan ons doorgegeven? Levert u deze dan nog zo spoedig mogelijk bij ons in.