Dit jaar al € 165.000,- aan bijstandsfraude opgespoord

In het eerste kwartaal van 2019 heeft WerkSaam met de afdeling Handhaving en de Sociale Recherche voor € 165.874,26 aan bijstandsfraude opgespoord. WerkSaam onderzoekt actief of er in de regio Westfriesland sprake is van uitkeringsfraude.

WerkSaam controleert de uitkeringen door het onderzoeken van (anonieme) tips, het voeren van gesprekken en het afleggen van onaangekondigde huisbezoeken. Deze fraudeonderzoeken kunnen betrekking hebben op een onjuist opgegeven woonadres, verzwegen inkomsten uit werk, een onjuist opgegeven gezinssituatie (verzwegen samenwoning) of vermogen. Ook niet gemeld vermogen in het buitenland valt hieronder, zoals een huis, grond of bankrekeningen. Ook hennepteelt kan leiden tot beëindiging en terugvordering van de uitkering.

Als uit een onderzoek blijkt dat er geen recht op een uitkering bestaat beëindigen wij de uitkering en wordt de teveel verstrekte uitkering teruggevorderd. Afhankelijk van de situatie kunnen wij ook een boete opleggen. Bij hoge aangetoonde fraudes, of wanneer er sprake is van herhaling, kan er een strafrechtelijke veroordeling volgen.

Fraude melden
WerkSaam vindt dat uitkeringen terecht moeten komen bij mensen die daar recht op hebben. Daarom wordt uitkeringsfraude serieus opgepakt door ons. Soms ontvangen cliënten ten onrechte een (te hoge) uitkering. Dit kan niet altijd als fraude worden gezien, omdat er niet altijd opzet in het spel is. Maar soms is er wel sprake van opzet. Wij gaan begripvol om met vergissingen van onze cliënten, maar opzet wordt altijd aangepakt. Iedereen kan (anoniem) een fraudemelding doen via www.werksaamwf.nl/fraude of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.