Vakantie doorgeven en betaling van uw vakantiegeld

Geef het aan ons door als u met vakantie gaat.

In Nederland:
U hoeft dan uw vakantie alleen te melden als u een re-integratietraject volgt. Uw vakantie mag dit traject niet belemmeren. Vraag daarom altijd eerst toestemming aan uw coach bij WerkSaam. Doe dit minimaal 14 dagen voordat u met vakantie gaat.

In het Buitenland:
Als u op vakantie gaat in het buitenland dan moet u dit ook melden via de Persoonlijke Pagina op Mijn WerkSaam. U heeft hier uw DigiD voor nodig. Geef uw vakantie minimaal 14 dagen vóór uw vertrek aan ons door.

Uitbetaling vakantiegeld
Over uw uitkering reserveren wij vakantiegeld. Wij betalen het vakantiegeld op 31 mei 2019. In sommige gevallen kunnen wij dit niet of niet volledig aan u betalen.

Wat als er beslag is gelegd op de uitkering?
Als er door een deurwaarder beslag is gelegd op uw uitkering, kunnen wij het vakantiegeld niet of niet volledig aan u uitbetalen. Wij moeten dit dan betalen aan de deurwaarder.

Wat als u een schuld bij WerkSaam heeft?
Ook als u een schuld heeft bij WerkSaam, kunnen wij het vakantiegeld vaak niet of niet volledig aan u uitbetalen. Het vakantiegeld wordt dan gebruikt om deze schuld af te lossen.

Heeft u ook andere inkomsten?
Heeft u naast uw uitkering ook andere inkomsten waarover u vakantiegeld ontvangt? Dan houden wij rekening met het vakantiegeld dat u voor die andere inkomsten krijgt. Het totale vakantiegeld bij elkaar opgeteld is gelijk aan de hoogte van het vakantiegeld als u alleen een uitkering krijgt.