Bijstand en werk gevonden

Als u een bijstandsuitkering heeft, is het de bedoeling dat u zo snel mogelijk (weer) aan het werk gaat. Vindt u werk? Dan zijn 2 situaties mogelijk:

  • U gaat meer verdienen dan de bijstandsnorm. WerkSaam stopt in dit geval uw uitkering.
  • U gaat minder verdienen dan de bijstandsnorm. WerkSaam vult uw inkomen dan aan zodat uw inkomen er niet op achteruit gaat. Om te berekenen hoeveel uitkering wij moeten betalen, moet u iedere maand uw inkomsten aan ons doorgeven. Hoe dat precies werkt leggen we uit als u aan het werk gaat.

Wijzigingen doorgeven
Geef direct aan ons door als u werk heeft gevonden of als er iets verandert in uw werksituatie. Daarmee voorkomt u dat u geld moet terugbetalen.

Vrijlating van inkomsten
Bent u 27 jaar of ouder? En is uw loon minder dan de bijstandsnorm? Dan heeft u soms recht op een ‘inkomstenvrijlating’:

Reguliere inkomstenvrijlating

  • Gedurende 6 maanden: u houdt uw uitkering en mag 25% van uw netto-inkomsten houden (maximaal € 211, - per maand). Dit wordt de 'inkomstenvrijlating' genoemd.

Vrijlating voor alleenstaande ouders

  • Gedurende maximaal 30 maanden: Bent u een alleenstaande ouder en zorgt u voor een kind jonger dan 12 jaar? En heeft u al 6 maanden de inkomstenvrijlating gehad? Dan mag u daarna 12,5% van uw netto-inkomsten houden (maximaal € 131,58 per maand).

Vrijlating voor medische urenbeperking

  • Medische urenbeperking: als u door een medische oorzaak niet in staat bent om volledig te werken, kan WerkSaam u een vrijlating op uw inkomsten verlenen. Dit is 15%, met een maximum van € 133,45 per maand. Deze vrijlating geldt ook voor personen die jonger dan 27 jaar zijn. Dit duurt zolang u medisch beperkt blijft.

Zodra u gaat werken ontvangt u van ons informatie op welke manier u de vrijlating kunt krijgen.

Uitstroompremie
Heeft u langer dan 24 maanden een uitkering van WerkSaam ontvangen en bent u aan het werk gegaan? Dan heeft u mogelijk recht op een uitstroompremie. De uitstroompremie is een eenmalig bedrag tussen de € 500,- en € 1.250, -. Uw coach kan u meer informatie geven over hoe hoog de premie voor u is.

De voorwaarden:

  • U ontving langer dan 24 maanden een uitkering van WerkSaam en u bent gaan werken.
  • Uw uitkering is gestopt vanwege werk.
  • U doet dit werk 6 maanden of langer.
  • U ontving in de afgelopen 4 jaar niet eerder een uitstroompremie.