Bijstandscijfers

Er zijn cijfers bekend over de dienstverlening van WerkSaam over 2018. De cijfers komen uit de Divosa Benchmark Werk en Inkomen. Die delen we graag met u.

De percentages in de plaatjes (in wit) zijn de landelijke cijfers. De cijfers van WerkSaam staan daaronder.

De cijfers laten zien dat we goede resultaten boeken. Daar zijn we trots op!  

Bijstandscijfers