Erfenis

Als u recht heeft op een erfenis, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. U mag met een bijstandsuitkering namelijk maar een bepaald vermogen hebben. Dat is de vermogensgrens. Wanneer u meer vermogen heeft dan deze grens, wordt uw uitkering beëindigd. U moet dan eerst dit deel van uw vermogen opmaken, voordat u weer recht op bijstand heeft.

Wanneer melden?
Als u weet dat u een erfenis gaat ontvangen moet u dit binnen 7 dagen aan ons doorgeven. Wacht dus niet totdat de erfenis wordt uitbetaald.

Wanneer heeft de erfenis gevolgen voor uw uitkering?
Zolang u de erfenis nog niet heeft ontvangen, blijven wij de uitkering gewoon doorbetalen. U kunt tenslotte nog niet over het geld beschikken. Pas nadat u de erfenis heeft ontvangen, kan dat gevolgen hebben voor de uitkering. Wij merken de erfenis als uw vermogen aan. Dit doen wij vanaf de datum van overlijden van degene van wie u de erfenis heeft ontvangen.

Wat zijn de gevolgen?
Bij uw bijstandsaanvraag hebben wij de hoogte van uw vermogen vastgesteld. Wij tellen nu uw erfenis op bij uw vastgestelde vermogen. Wanneer dit in totaal hoger is dan de vermogensgrens, moet u bijstand terugbetalen. Soms stoppen wij ook uw uitkering. Geef de erfenis daarom nooit direct uit maar wacht eerst het bericht van WerkSaam af. Dit voorkomt dat u een schuld krijgt bij WerkSaam.

Wanneer heeft u weer recht op uitkering?
Als u het vermogen boven de vermogensgrens heeft opgemaakt, kunt u weer bijstand aanvragen. De manier waarop u het vermogen heeft opgemaakt wordt door ons onderzocht. U mag uw vermogen namelijk niet te snel opmaken. Als richtlijn mag u hiervoor hanteren dat u maximaal 1½ maal de bijstandsnorm mag besteden.

Vermogensgrens
De vermogensgrens hangt af van uw gezinssituatie. Voor een alleenstaande is de vermogensgrens € 6.120,00. Voor een alleenstaande ouder of gehuwden is deze € 12.240,00.

Voorbeeld:

  1. U bent een alleenstaande. Bij uw bijstandsaanvraag had u € 1.000,00 vermogen en u ontvangt een erfenis van € 5.000,00 (vanwege het overlijden van een familielid op 1 juli 2018). Uw totale vermogen is dan € 6.000,00 geworden en blijft onder de vermogensgrens. Dit heeft dan geen directe gevolgen voor uw uitkering. Bij een volgende erfenis of een andere vermogenstoename, wordt gerekend met uw nieuwe vermogen van € 6.000,00.
  2. U bent een alleenstaande. Bij uw bijstandsaanvraag had u € 1.000,00 vermogen en u ontvangt een erfenis van € 8.000,00 (vanwege het overlijden van een familielid op 1 juli 2018). Uw totale vermogen is dan € 9.000,00 geworden en is meer dan de vermogensgrens. Omdat dit is vanaf de datum waarop het recht op de erfenis is ontstaan (1 juli 2018), heeft u teveel bijstand ontvangen. Daarom wordt een bedrag van € 2.880,00 van u teruggevraagd. Omdat u daarna weer op de vermogensgrens zit, hoeft de uitkering niet te worden gestopt. Bij een volgende erfenis of een andere vermogenstoename wordt gerekend met uw nieuwe vermogen van € 6120,00.
  3. U bent een alleenstaande. Bij uw bijstandsaanvraag had u € 1.000,00 vermogen en u ontvangt een erfenis van € 30.000,00 (vanwege het overlijden van een familielid op 1 juli 2018). Uw totale vermogen is dan € 31.000,00 geworden en is meer dan de vermogensgrens. Omdat dit is vanaf de datum waarop het recht op de erfenis is ontstaan (1 juli 2018), heeft u teveel bijstand ontvangen. Daarom wordt de verstrekte bijstand van 1 juli 2018 tot nu van u teruggevraagd. Stel dat dit € 12.000,00 is, dan heeft u            nog steeds € 19.000,00 aan vermogen over. Hier moet u van leven, totdat u weer op de vermogensgrens zit. In die periode is er geen recht op een uitkering.