Extra kindgebonden budget in 2020

Iedereen met kinderen jonger dan 18 jaar kan in aanmerking komen voor het kindgebonden budget.

Dit is een maandelijkse bijdrage in de kosten van kinderen. De  hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Het kind- gebonden budget wordt niet in mindering gebracht op uw uitkering.  
 
De regering gaat het kindgebonden budget verhogen in 2020. Dit  betekent dat ouders die in 2019 al het kindgebonden budget ont- vingen, in 2020 een hogere bijdrage krijgen. Daarnaast kan een  deel van de ouders die in 2019 geen recht hadden op het kind- gebonden budget, in 2020 wel een kindgebonden budget krijgen.
 
Uw kindgebonden budget kunt u aanvragen en wijzigen op de  website van de Belastingdienst