Wat is de beslagvrije voet?

Wanneer er door een deurwaarder of schuldeiser beslag op uw inkomen is gelegd voor de aflossing van een schuld moet er rekening worden gehouden met uw beslagvrije voet. U heeft namelijk altijd recht op een minimumbedrag voor uw belangrijkste levensbehoeften zoals boodschappen en huur.

De beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm. Daarnaast wordt rekening gehouden met hoge woonkosten en een hoge premie ziektekostenverzekering. De beslaglegger moet de beslagvrije voet vaststellen voordat er een inhouding op uw inkomen plaatsvindt. Als wij een vordering op u hebben en deze willen verrekenen met uw uitkering, moeten wij ook rekening houden met de beslagvrije voet.
 
U ontvangt dan eerst een verzoek van ons om de volgende gegevens in te leveren: • de hoogte van uw ziektekostenverzekering; • de hoogte van uw huur of hypotheek; • de hoogte van de zorgtoeslag en/of huurtoeslag.
 
Het is belangrijk dat u deze gegevens inlevert. Zonder deze gegevens wordt er namelijk een standaard bedrag ingehouden op uw inkomen. Er wordt dan geen rekening gehouden met eventuele hogere huur- of zorgkosten.  
 
Als er loonbeslag door een deurwaarder of schuldeiser is gelegd en u het niet eens bent met de hoogte van de beslagvrije voet, dan kunt u bij hen een verzoek indienen tot het verhogen van de beslagvrije voet. Op www.schuldinfo.nl kunt u zelf een berekening maken van uw beslagvrije voet.