Klacht melden

Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld bent door een medewerker WerkSaam Westfriesland? Dan kunt u een klacht indienen.

WerkSaam Westfriesland heeft een klachtenregeling waarin staat hoe we met klachten omgaan. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als:

  • u een brief schrijft en u krijgt geen antwoord;
  • u het gevoel heeft dat uw vraag te lang in behandeling is;
  • u vindt dat de medewerker met wie u sprak niet fatsoenlijk met u praat.

Bezwaar of klacht?

U kunt geen klacht indienen tegen een besluit. Ook als u het hier niet mee eens bent. U heeft bijvoorbeeld een uitkering aangevraagd en uw aanvraag is afgewezen. In een brief ontvangt u dan het besluit. In die brief staat ook dat u bezwaar kunt maken tegen dit besluit. Een besluit is iets anders dan een klacht. Tegen gedrag kunt u een klacht indienen. Het kan natuurlijk ook allebei. Als u vindt dat wij u niet op een goede manier te woord staan. Bijvoorbeeld als u belt om te vragen waarom uw aanvraag is afgewezen en u wordt onaardig behandeld. U kunt dan bezwaar maken tegen ons besluit én u kunt ook een klacht indienen over de manier waarop u bent behandeld. Uw klacht wordt niet behandeld als het gaat over iets wat al meer dan een jaar geleden plaatsvond. Dit is ook het geval als u in bezwaar kon, maar dit niet heeft gedaan of te laat was.

Klachtenformulier

Als u een klacht wilt indienen, dan kunt u hier het klachtenformulier invullen. U kunt ook zelf een brief of e-mail schrijven. Hierin moet u duidelijk aangeven welke klacht u heeft en tegen wie de klacht gericht is. Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen, hebben wij uw naam, adres en telefoonnummer nodig.

U ontvangt binnen vijf werkdagen bericht dat uw klacht is ontvangen en of deze in behandeling wordt genomen. De klachtbehandelaar neemt contact met u op over de behandeling van uw klacht. In de meeste gevallen is uw klacht binnen 6 weken afgehandeld.

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden met het antwoord of krijgt u geen antwoord binnen zes weken, dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman.

Meer informatie

Download hier de klachtenregeling van WerkSaam.