Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. U mag verwachten dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Bij het gebruiken van uw persoonsgegevens moeten wij ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe wij met uw gegevens omgaan

De informatie die u aan ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen als dat moet op basis van een wet of een overeenkomst, of als u contact met ons opneemt voor een (aan)vraag. Wij gebruiken alleen gegevens die nodig zijn om onze taak uit te voeren. Vaak zijn dit naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, Burgerservicenummer en geboortedatum. Voor een aantal diensten is het nodig om meer gegevens van u vast te leggen. Die gegevens krijgen we van u of van andere (overheids)instellingen, bijvoorbeeld van de Belastingdienst.

Om onze taken goed uit te kunnen voeren, werken wij soms samen met andere organisaties. Dan kan het voorkomen dat we gegevens over u delen met andere organisaties. Dit gebeurt alleen als de (privacy)wet dit toestaat. Met die organisaties maken wij afspraken over beveiliging en geheimhouding. Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens aan andere organisaties te geven, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd. En wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is, of wettelijk is geregeld.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij beveiligen uw persoonsgegevens door maatregelen te nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat alleen mensen die er recht op hebben of toestemming hebben uw gegevens kunnen zien. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen gebruikt worden voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld. Deze maatregelen voldoen aan de landelijk geldende beveiligingsnormen.

Uw eigen gegevens

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u wettelijk gezien een aantal rechten. U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u mag vragen welke gegevens wij van u hebben vastgelegd. Met het antwoord dat u van ons krijgt, kunt u controleren of uw gegevens kloppen en of wij ze op de juiste manier verwerken. Zo niet, dan kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.
Voor uw verzoek moet u een formulier invullen. Nadat u deze naar ons heeft gestuurd, maken wij een afspraak met u. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Daarom moet u zich bij deze afspraak legitimeren, zodat wij zeker weten dat het om uw eigen gegevens gaat. Soms is uw verzoek niet toegestaan op grond van een wettelijke bepaling. Dan wijzen wij uw verzoek af.

Website en Cookies

Informatie over cookies op onze website kunt u hier lezen.

Functionaris gegevensbescherming

Bij WerkSaam is een functionaris aangesteld die zich speciaal richt op de bescherming van persoonsgegevens. De Functionaris gegevensbescherming (ook wel ‘FG’) van WerkSaam informeert en adviseert onze medewerkers en bestuurders over de eisen en verplichtingen van de privacywetgeving. Ook controleert de FG of WerkSaam zich houdt aan de privacywetgeving en ons eigen privacybeleid. De FG is het eerste aanspreekpunt naar de Autoriteit Persoonsgegevens en naar u als betrokkene.

Als u vragen heeft en u heeft het antwoord niet kunnen vinden op onze website of de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze FG mevrouw Wolters via: fg@werksaamwf.nl

Wijziging Privacyverklaring

Wij besteden veel aandacht aan deze privacyverklaring. Daarom kan het zijn dat er soms zaken veranderen, zonder voorafgaande waarschuwing. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juli 2020.