Onze missie, visie en kernwaarden

De talenten van mensen en de wensen van de werkgever staan centraal. WerkSaam gaat uit van de eigen kracht van mensen. Het doel van WerkSaam is vooral passend werk te vinden voor mensen. Regulier werk waar dat kan, en beschut werken waar het moet.

Missie

Wij staan voor werk, ontwikkeling en inkomen. Wij begeleiden mensen naar de arbeidsmarkt.

Visie

Wij geloven dat werken loont en gaan ervoor dat iedereen meedoet. WerkSaam maakt dit mogelijk door maatwerk te leveren op het gebied van arbeidsbemiddeling, arbeidsontwikkeling en inkomensondersteuning.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

  • Open
  • Ondernemend
  • Professioneel
  • Verbindend

Wij vertalen de missie, visie/kernwaarden binnen ons bedrijf en dragen deze uit.