In de prijzen, november 2017

De afgelopen week is WerkSaam Westfriesland in de prijzen gevallen. In Den Haag ontvingen we 8 november voor het vluchtelingenproject “About a Jacket” de aanmoedigingsprijs ESF award 2017. En daar zijn we blij mee!

Voor wie het niet weet, ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dat fonds bestaat dit jaar 60 jaar. Het is in 1957 opgericht om gelden beschikbaar te stellen voor projecten die tot doel hebben om mensen die minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt extra aandacht te geven. Aandacht die ertoe moet leiden dat ze niet meer afhankelijk zijn van een uitkering en economisch zelfstandig kunnen functioneren.

En dat is mooi, want al generaties lang weten we, dat alles wat aandacht krijgt groeit. Een prachtige uitdrukking voor alle positieve denkers, maar de praktijk leert, dat heel wat zaken die je geen aandacht geeft, nog veel harder groeien. Als ik kijk naar het onkruid in de tuin, als ik kijk naar de grote middenklasse, die zich niet gehoord voelt door de politiek, als ik kijk naar pubers, of mensen met schulden, drugscriminaliteit, het klimaat…..geloof me, als we geen aandacht aan problemen geven, woekeren ze stevig door!

Als we mensen die het moeilijk hebben verwaarlozen en te weinig aandacht geven, worden hun problemen alleen maar steeds groter. Niet meedoen brengt je verder in een negatieve spiraal, het hebben van schulden leidt vaak tot nog meer schulden en sociale uitsluiting. Dat kan en dat mag niet!

Juist daarom stelt het Europees Sociaal Fonds middelen beschikbaar die ideeën en projecten een extra boost kunnen geven.

“About a Jacket” is een project dat aandacht geeft aan vluchtelingenvrouwen. Vrouwen die via een lange, moeizame en traumatische weg naar ons land zijn gekomen. Vrouwen die een  jasje uitgedaan hebben! Hier moeten ze hun trauma’s verwerken, de taal en de cultuur leren en vooral leren, dat vrouwen in Nederland bij voorkeur economisch zelfstandig zijn en zelf hun inkomen verdienen.

“About a Jacket” geeft deze vrouwen een kans om die stap richting economische zelfstandigheid te zetten. Terwijl zij met elkaar prachtige handgemaakte jasjes borduren leren zij taal en cultuur en verwerken zij hun trauma’s.

“About a Jacket” is een creatief idee van onderneemster Marilou Evelo, en zij heeft zich tot WerkSaam gewend om haar idee te ondersteunen. Het resultaat is inmiddels bekend: de aanmoedigingsprijs is behaald. Een kroon op het werk van alle betrokkenen. En vooral een bevestiging dat er voor bepaalde groepen in de samenleving echt extra aandacht nodig is. Want inderdaad, we weten het: alles wat aandacht krijgt groeit! En ik heb zelf uit de monde van een aantal van deze vrouwen gehoord: “het gaat goed met mij, ik ben weer thuis!”

En juist omdat alles wat geen aandacht krijgt in negatieve zin groeit, blijf ik hameren op extra aandacht voor mensen die eerst moeten groeien om net als u en ik weer mee te kunnen doen.

Dank ESF, voor de aanmoediging! We gaan in Westfriesland door met werken aan een inclusieve regio!