Leve de regionale samenwerking, oktober 2017

Vorig week stond in het West-Fries Dagblad, bij de rubriek “Te Gast” een artikel van Hans Huibers. Dit artikel was ook al als column geplaatst op WestfrieslandinBedrijf.nl. Hans is voorzitter van de Westfriese Bedrijven Groep. Zijn artikel was mij uit het hart gegrepen.

Ik zal uitleggen waarom.

Als directeur van een uitvoeringsorganisatie is het niet aan mij om politieke uitspraken te doen, en daar houd ik mij dan ook verre van. Ook is het niet aan de uitvoeringsorganisatie om door de politiek vastgestelde wetten ter discussie te stellen. Als uitvoerder moet je de wet zo goed, lees correct mogelijk uitvoeren, ongeacht wat je persoonlijk vindt van de inhoud of het effect van de wet.

WerkSaam voert onder andere de participatiewet uit, en die wet is nu juist in het leven geroepen om de verschillen in de uitvoering weg te nemen. Om de verschillen tussen de diverse wetten te harmoniseren, en om mensen zoveel mogelijk te laten participeren. We willen een inclusieve samenleving, iedereen doet mee….zo heeft de politiek besloten.

Ik werk al heel wat jaar in het domein van de sociale zekerheid en, zeker in mijn rol als manager, heb ik regelmatig te maken met collega’s die vinden dat ze hun werk eigenlijk niet uit kunnen voeren omdat het in strijd is met hun persoonlijke waarden en normen. En er is nogal wat veranderd in sociale zekerheidsland. Langzaam maar zeker is de slag gemaakt van een compensatie gedachte (je kunt niet werken, maar je wordt gecompenseerd met een uitkering) naar een participatie gedachte (je kunt niet regulier werken, maar wat kun je nog wel?). Ik snap goed, dat sommige uitvoerders daar moeite mee hebben. Als je dicht bij je persoonlijke waarden en normen wilt blijven, en echt gewetensbezwaren ervaart om een wet uit te voeren, zit je in de verkeerde tak van sport. Er is dan maar een oplossing: een andere baan zoeken.

Maar wat is nu de link met het artikel van Hans Huibers? Precies dat. Er wordt heel veel geroepen over WerkSaam, en hoe die de wet uitvoert. Maar er wordt niet stilgestaan bij het feit, dat WerkSaam simpelweg de wet uitvoert. En dat vond ik nu zo mooi aan die oproep van Hans Huibers, die aangeeft dat we juist blij moeten zijn met een regionale uitvoering van wetten, en dat die samenwerking wel in het belang is van de burgers. Hij doet een dringend appèl op lokale politieke beroemdheden om daar niet aan te tornen, en de uitvoerders hun werk te laten doen. Vanuit de grond van mijn hart, kan ik dat onderschrijven: het is lang niet altijd makkelijk om de wet uit te voeren. Altijd denk ik aan de mensen om wie het gaat, de mensen die in veel gevallen gewoon pech hebben in hun leven en ondersteuning nodig hebben om echt mee te kunnen doen.

Ik ben heel blij en trots dat ik leiding mag geven aan WerkSaam, en dat wij met elkaar de participatiewet, de WSW en alles wat erbij komt, zo goed mogelijk uitvoeren.

Zo’n steuntje in de rug is wel heel fijn!

Wat geweldig dat juist iemand uit het bedrijfsleven dat zo stellig zegt.

Dank Hans Huibers.

Beluister hier de column.