Zweven, februari 2017

Zweven
Wat vond ik het vroeger heerlijk….een rondje in de zweefmolen, en niet alleen dat hoor! Ook het reuzenrad, de hollyholly en alles wat hoog, snel en zwevend ging kon mij bekoren. Alhoewel er altijd zo’n moment was, waarbij de zweef plotseling van hoog naar laag ging, en een gevoel gaf dat zweefde tussen “waarom doe ik dit in ’s hemels naam” en ultiem plezier.

Zweven
Wat vond ik het vroeger heerlijk….een rondje in de zweefmolen, en niet alleen dat hoor! Ook het reuzenrad, de hollyholly en alles wat hoog, snel en zwevend ging kon mij bekoren. Alhoewel er altijd zo’n moment was, waarbij de zweef plotseling van hoog naar laag ging, en een gevoel gaf dat zweefde tussen “waarom doe ik dit in ’s hemels naam”  en ultiem plezier. Een gevoel van wil ik het wel of wil ik het niet. De zweefmolen zien we bijna niet meer op de kermis, maar het zweefgevoel is inmiddels stevig verankerd in onze woordenschat. Wat dacht je van de zwevende kiezer??

De zwevende kiezer is overal, in alle lagen van de bevolking. Hij weet niet welke partij het beste bij hem past. Hij voelt zich verbonden en tegelijkertijd niet thuis bij diverse partijen. Is hij sociaal, of meer ondernemend? Of allebei? Hoe dan ook, op 15 maart mag hij maar 1 stem uitbrengen. En dus doen alle politieke partijen verwoede pogingen om de zwevende kiezer net dat duwtje te geven, waardoor het gevoel van “wil ik het wel of wil ik het niet” doorslaat naar “ik wil het wel”.

De zwevende kiezer, we zullen er de komende weken wel veel van horen. Debatten, programmapresentaties, doorrekeningen van het financieel planbureau, peilingen, mogelijke coalities….en dat alles omdat niemand echt kan voorspellen wat de zwevende kiezer gaat doen.

Eigenlijk zou ik wel willen dat er meer aandacht was voor de zwevende werkgever. En daarmee bedoel ik de werkgever die nog aarzelt of hij iemand zal aannemen van de doelgroep Participatiewet. De sociale werkgever die nog aarzelt of hij meedoet met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De ondernemende werkgever die aarzelt tussen de gedroomde kandidaat met de beste opleiding, of de kandidaat die misschien iets meer begeleiding nodig heeft. Ik garandeer je, dat die extra begeleiding je heel veel teruggeeft. Ik voorspel dat je werknemers krijgt met een loyaliteit en een motivatie die zijn weerga niet kent. En zo zweef je van “zou ik er wel aan beginnen?” tot een “had ik dit maar jaren eerder gedaan!” En dan merk je dat dat zweefgevoel van even wat spanning en daarna het grote genieten echt wat doet. Met jou, met de medewerker die je in dienst neemt, en natuurlijk met de maatschappelijke uitstraling van je bedrijf. Sociaal en ondernemend, het kan écht samen! Stop met zweven, en doe het gewoon! Investeer in de talenten van de Participatiewet. Ze zijn het waard! Welk duwtje heb je nog nodig?