Column April 2018, Raadsleden

Onlangs was ik aanwezig bij een regionale bijeenkomst voor Raadsleden. Bedoeld voor alle Raadsleden van Westfriesland. Dit soort bijeenkomsten wordt jaarlijks een aantal maal georganiseerd door de griffie en is bedoeld om raadsleden goed in positie te brengen door hen op thema’s goed te informeren. Deze keer was er sprake van een uitgebreid programma om met name de nieuwe raadsleden wegwijs te maken in het doolhof van regelingen, wetten, gebruiken en rapporten.

Onlangs was ik aanwezig bij een regionale bijeenkomst voor Raadsleden. Bedoeld voor alle Raadsleden van Westfriesland. Dit soort bijeenkomsten wordt jaarlijks een aantal maal georganiseerd door de griffie en is bedoeld om raadsleden goed in positie te brengen door hen op thema’s goed te informeren. Deze keer was er sprake van een uitgebreid programma om met name de nieuwe raadsleden wegwijs te maken in het doolhof van regelingen, wetten, gebruiken en rapporten.

De bijeenkomst begon al in de middag. Ik mocht in het avondprogramma optreden en 4 presentaties verzorgen van elk een half uur. Mij was gevraagd om in een half uur een aantal zaken uit de doeken te doen over de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland. Ik moest iets vertellen over de resultaten van 2017, in cijfers en met toelichting. Ook moest ik een doorkijkje maken naar de begroting 2019. Ik moest uit de doeken doen wat de maatschappelijke relevantie is van WerkSaam, wat de verbinding is met het Pact van Westfriesland, wat mogelijke bedreigingen zijn, waar nieuwe kansen liggen, en……er moest gelegenheid zijn voor het stellen van vragen, zodat er veel interactie zou zijn!!!! Hoeveel minuten zitten er eigenlijk in en half uur??? Ik zat me suf te piekeren hoe ik dat voor elkaar moest krijgen en achtte deze opdracht schier onmogelijk.

Met hulp van enkele collega’s lukte het om een presentatie in elkaar te zetten, waarin alle elementen aan bod kwamen. Die moest al een week van te voren aangeleverd worden bij de organisatie. Enkele dagen van te voren kreeg ik een seintje van de voorzitter: mijn presentatie bevatte wel erg veel informatie en dat zou de leesbaarheid en het begrip niet ten goede komen. Of er niet wat tussenuit kon?? “Nee”, zei ik resoluut. Die informatie is nodig om de samenhang toe te lichten. Ik was niet van plan om op het laatste moment nog veranderingen aan te brengen.
Maar hoe ik thuis ook oefende bij het voorbereiden van mijn presentatie, ik kreeg het niet voor elkaar om alles in een half uur te vertellen. En dan heb ik het nog niet eens over de vragen en de interactie die moest plaats vinden.

Vol goede moed vertrok ik uiteindelijk op de eerste stralende zomerdag van het jaar naar het Postkantoor in Bovenkarspel, waar alle raadsleden zich verzameld hadden. Het middagprogramma begon om 4 uur en om 6 uur was er een pauze van een uur. Er was een uitgebreid buffet geregeld voorzien van heerlijke gerechten met een Oosters tintje. Daar smaakt een frisje, maar ook een biertje goed bij. Ik zag menigeen zich tegoed doen aan drank en spijzen en realiseerde mij plotseling, dat dit nog wel eens voor een ernstige after dinner dip zou kunnen zorgen.
Klokslag 7 uur ging het programma weer verder. Na een korte inleiding over het belang van gemeenschappelijke regelingen door burgemeester Nieuwenburg, werden er 4 groepen gevormd en startte een carrousel van de presentaties van 4 gemeenschappelijke regelingen, waaronder WerkSaam.

Ik zette mij schrap en probeerde zo snel als ik kon, maar vooral zo duidelijk mogelijk mijn verhaal te vertellen. Er werd aandachtig geluisterd en soms om wat verduidelijking gevraagd. De interactie kwam vanzelf op gang, er werden leuke en goede vragen gesteld, veel belangstelling getoond en goed geluisterd….bij de eerst groep was zeker geen sprake van een after dinner dip. En ook de 2e, de 3e en de 4e groep was heel betrokken, luisterde aandachtig en er ontstond een mooie dialoog. Waar haalde iedereen die energie vandaan? Om zoveel informatie over je heen te krijgen en zo aandachtig en oplettend te blijven moet je wel heel erg gedreven zijn om je rol als raadslid goed te vervullen. Ik was onder de indruk van deze mensen die zo lang hun concentratie konden vasthouden, zonder te verslappen.

Grote complimenten voor deze raadsleden! Ik heb genoten van de eerste kennismaking en hoop dat zij genoten hebben van de eerste kennismaking met WerkSaam.

Ik heb er alle vertrouwen in dat Westfriesland goed gekozen heeft. Ik wens alle raadsleden heel veel succes met hun raadswerk!

Beluister hier de column:

column april 2018