Social Return on Investment (SROI)

Niet alleen sociaal, maar ook economisch rendement.

In de regio Noord-Holland Noord verlangen gemeenten bij aanbestedingen een sociale inspanning om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
Hoe: door mensen daadwerkelijk in dienst te nemen, of door stageplekken te verzorgen of leveringen en diensten af te nemen van een leerwerkbedrijf. SROI wordt in de hele regio Noord-Holland op dezelfde manier aangepakt. Er wordt nauw samengewerkt en dezelfde methode wordt gehanteerd. Voor vragen, hulp of advies over SROI kunt u terecht bij de coördinator SROI in uw regio.

Informatie en contact

Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van het RPA.