Ervaringsverhaal Etienne

Etienne van Paridon is een succesvol voorbeeld van hoe het project Hoorn Werkt aan Werk zijn vruchten afwerpt. Sinds 1 februari 2016 werkt Etienne van Paridon (19) bij VVH. Onder leiding van gemeente archeoloog Michiel Bartels is Etienne aan de slag gegaan bij Erfgoed. Etienne werkt bij ons in het Kader van Hoorn Werkt aan Werk.

We gaan met Hoorn Werkt aan Werk in de gemeentelijke organisatie (samen met het Werkgeversservicepunt (WerkSaam & UWV) op zoek naar extra banen via functiecreatie of jobcarving; functies die geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

Frans Mencke heet Etienne van Paridon welkom

In de klei

Wat die arbeidsbeperking inhoudt, daar hoeft Etienne het niet zo nodig over te hebben en dat is uiteraard zijn goed recht. Laten we het erop houden dat hij enige moeite heeft om zich lang te concentreren. Dat is ook een van de redenen waarom het op school niet zo wilde lukken. Maar wat opvalt is dat Etienne zijn ogen duidelijk beginnen te fonkelen wanneer hij het over zijn werkzaamheden bij archeologie heeft.

Etienne: ‘Ik help onder andere bij het conserveren van metalen. Dan gaat het om van alles: koper, tin, messing, muntjes, lepels, noem maar op. Er komt ook veel administratief werk bij kijken, want alles wat we vinden moet correct geregistreerd worden. Ook help ik regelmatig bij opgravingen op verschillende locaties in Westfriesland. Zo hebben we laatst in Enkhuizen een hoofdkantoor van de West-Indische Compagnie (WIC) teruggevonden. En ook hebben we al eens complete kelders en souterrains opgegraven.’

Op de vraag of hij wel eens een echte schat heeft gevonden, moet Etienne helaas glimlachend ontkennen: ‘Gouden schatten ben ik nog niet tegengekomen. Maar wel bijvoorbeeld kostbare Kauri-schelpjes. Dat zijn schelpjes die de VOC uit de omgeving van Indië meenam naar Nederland. En die werden dan weer aan de WIC verhandeld. Zij namen de schelpjes vervolgens mee naar Noord-Amerika om ze te ruilen tegen beverbont.’

Traject

De tijd en de moeite die het kostte om een passend werkpakket voor Etienne samen te stellen viel Michiel alles mee. ‘Vanuit de toenmalige opleiding van Etienne is ook erg goed meegedacht. Hij ging graag naar school, maar het ging gewoon niet op de reguliere manier. Samen met een begeleider van zijn opleiding hebben we dit opgestart. Ook het WSP heeft meegedacht en financieel meegeholpen. Aan het eind van de dag is dit 100 keer beter dan wanneer Etienne thuis zit in de hoop dat er iets gebeurt. Ik vind het ook een beetje onze plicht als overheid om ook gezonde mensen met een ander tempo een plaats te bieden in een wat zachtere omgeving. Daarmee bedoel ik dat we geen commerciële belangen hebben en dat Etienne bij ons geen targets hoeft te halen.’

‘Als het een keer niet gaat, dan gaat het niet. Hij krijgt tijd en ruimte om zijn ding te doen. Maar hij gaat prima mee in de grote groep medewerkers en vrijwilligers die we hebben. Hij is altijd rustig en vriendelijk. En hij heeft gevoel voor het werk.’

Toekomst

Etienne kan twee jaar in Hoorn blijven werken. Dan is hij 21 jaar en kan hij zich aanmelden voor een zogenaamde 21+toelatingstoets voor de opleiding Archeologie aan het hbo, ook zonder passende vooropleiding. De twee jaar die hij hier aan de slag gaat, geven Etienne een goede basis om verder te kunnen.

Etienne: ‘Ik voel me hier op mijn plek en het werk gaat me prima af. In het veld kan ik me prima concentreren en de werkzaamheden passen echt bij mij en mijn mogelijkheden. Bovendien vind ik het gewoon ook heel leuk om te doen!’