Ervaringsverhaal Zainabu

Hier leest u het verhaal van de 19-jarige Zainabu. Met behulp van haar ontwikkelcoach gaat ze vol enthousiasme van start met het realiseren van haar droombaan. Dit verhaal laat zien hoe iemand, op weg naar een droombaan, de uitkering kan verlaten. Lees hier de rest van het ervaringsverhaal.

Zainabu is een 19 jarige vrouw, geboren in Kongo, opgegroeid in Kenia. Wegens slechte leefomstandigheden in Kenia vlucht zij samen met haar ouders op haar 18e jaar naar Nederland. Om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien, ontvangt zij een uitkering van WerkSaam Westfriesland. Haar ontwikkelcoach begeleidt haar ontwikkelingstraject. Samen met Zainabu wordt een plan van aanpak gemaakt voor het vinden van werk. Zainabu zou heel graag willen werken, maar heeft geen diploma’s. Zij wil heel graag een opleiding volgen. Zij is meteen van start gegaan met haar inburgeringstraject en heeft deze inmiddels met succes afgerond. Samen met haar ontwikkelcoach heeft zij haar verdere ontwikkeling naar het vinden van een baan in de bedrijfsadministratie, uitgezocht. Hiervoor is zij in gesprek gegaan met het Horizon College. Dit had een positief resultaat.

In  augustus start Zainabu met de voltijdopleiding Bedrijfsadministratie. Zij heeft dan ook recht op studiefinanciering van het DUO, waardoor zij per 1 augustus niet meer afhankelijk is van een uitkering. Zij ziet haar toekomst hoopvol tegemoet!