Wat zijn uw rechten en plichten?

WerkSaam vindt het belangrijk dat u zo snel mogelijk aan het werk gaat. Hier zullen wij u bij begeleiden, maar daarbij verwachten we van u een actieve houding. Er zijn allerlei instrumenten die hierbij eventueel kunnen worden ingezet, ook als u bijvoorbeeld een belemmering heeft. Welke weg u aflegt om aan het werk te komen is volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw persoonlijke inzet en mogelijkheden. Bij het thema werk horen een aantal rechten en plichten.

Uw rechten

U kunt rekenen op een goede begeleiding naar werk. Uw coach is een deskundig persoon die samen met u goed kan inschatten wat uw mogelijkheden zijn. Als dat nodig is kunnen er verschillende instrumenten worden ingezet. denk hierbij aan:

  • (Sollicitatie)trainingen of andersoortige opleiding of scholing;
  • Loonkostensubsidie: wanneer u een beperking heeft en u minder productief kunt zijn bij een werkgever is er de mogelijkheid dat de werkgever hiervoor een loonkostensubsidie ontvangt;
  • Uitstroompremie: als u een tijd een uitkering heeft ontvangen en weer aan het werk gaat heeft u na een half jaar werken mogelijk recht op een premie van € 1000,-;
  • Jobcoach: voor begeleiding op de werkvloer.

Er zijn allerlei mogelijke vormen van werk waar wij u bij kunnen helpen. denk bijvoorbeeld aan detachering, proefplaatsingen en beschutte werkplekken. Mocht betaald werk (tijdelijk) niet tot uw mogelijkheden behoren dan kijken wij met u naar andere mogelijkheden zoals vrijwilligerswerk of eventueel een tegenprestatie. Ook een traject naar een eigen bedrijf (zelfstandig onder  nemerschap) of voor zelfstandigen die financieel in zwaar weer terecht zijn gekomen, kan WerkSaam ondersteuning bieden op grond van de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Uw plichten

WerkSaam vindt het belangrijk dat u er alles aan doet om aan het werk te komen of om werk te behouden. Wanneer u zich hier onvoldoende voor inzet heeft dit gevolgen voor uw uitkering. deze kan tijdelijk minder worden of zelfs helemaal stoppen voor een maand.

WerkSaam verwacht dat u zich aan uw afspraken houdt. Het plan van aanpak dat met u wordt opgesteld is hierin leidend. Hierin staat wat  wij van u verwachten en wat er gebeurt als u zich niet aan de gemaakte afspraken houdt.

 

Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening