Uitgangspunten Arbeidsgroei en Arbeidsfit

Om de werkervaringsplaats goed te laten slagen, hebben we een aantal uitgangspunten vastgesteld. Hiermee bootsen we zoveel mogelijk een echte werksituatie na en bent u dus beter voorbereid op een echte baan.

  • U werkt minimaal 24 uur per week (incl. training/workshops);

  • Vrijwilligerswerk/inburgering is geen reden om af te zien van het traject;

  • U kunt, op hoge uitzonderingen na, geen dagen of tijden weigeren;

  • Indien nodig wordt er, in afstemming met u coach, rekening gehouden met schooltijden (dit geldt alleen voor Arbeidsgroei);

  • U houdt zich aan de regels, zoals deze ook voor werknemers gelden:

  • De werkperiode is minimaal 3 en maximaal 6 maanden. Bij hoge uitzondering kan deze termijn worden verlengd.