Wat doet een ontwikkelcoach?

Interview met Rachida Chakir en Bircan Kaplan, beide werkzaam als ontwikkelcoach bij WerkSaam Westfriesland. Wat doet een ontwikkelcoach? ‘Voor sommige mensen is werken nog een stap te ver. Deze mensen moeten zich nog ontwikkelen voordat ze echt betaald werk kunnen doen. Hierbij kan je denken aan mensen met psycho- sociale problematiek, lichamelijke klachten, maar ook mensen die nog moeten inburgeren. Een ontwikkelcoach maakt samen met de cliënt een plan van aanpak om te werken aan hun ontwikkeling en om ervoor te zorgen dat deze mensen in hun eigen kracht komen. Zodat hun vertrouwen naar het (weer) deelnemen aan het arbeidsproces weer terugkomt.

Ons doel is de cliënt klaarstomen voor een betaalde baan. Dit doen we meestal door de cliënt een Arbeidsgroei-traject aan te bieden; door te werken met behoud van uitkering. De cliënten worden niet alleen door ons, maar ook op de werkvloer gecoacht en er vinden regelmatig voortgangsgesprekken met de cliënt plaats. Ook geven we de cliënt tools en werknemersvaardigheden mee.’

 

Wat kunnen jullie als ontwikkelcoach betekenen voor jullie cliënt?

‘Wij zijn het aanspreekpunt voor de cliënt en kijken hierbij welke hulp/instrumenten ingezet moeten worden. Wij hebben korte lijnen met veel organisaties in deze regio, maar hebben ook een signalerende en een doorverwijsfunctie. Afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt kijken we graag naar de mogelijkheden om de cliënt verder te ontwikkelen naar de arbeidsmarkt. Het creëren van een vertrouwensband is hierbij van groot belang.

 

Voor de mensen die nog moeten inburgeren, is het van belang dat ze zo snel deelnemen aan het arbeidsproces zodat ze leren hoe het is om te werken in de Nederlandse samenleving. Het opdoen van werkervaring in het Leer-werkbedrijf kan een heel handig instrument zijn om in te zetten voor deze groep mensen.’

 

Hebben jullie tips voor cliënten die jullie mee willen geven?

‘Als je vragen hebt of ergens mee zit, stel ze gerust! Neem in dat geval altijd contact op met je ontwikkelcoach. Zoek zelf ook naar ideeën of wensen/behoeftes om je (verder) te ontwikkelen. Denk hierbij aan het maken van een goede CV, oefenen van sollicitatiegesprekken, solliciteren via de computer, Nederlandse taal of het volgen van een opleiding. Dan kunnen wij samen kijken wat er mogelijk is.’