Werken met een arbeidsbeperking

  • Beschut werk

    Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en kunt u daardoor niet bij een gewone werkgever aan de slag? En heeft u veel begeleiding nodig tijdens het werk of heeft de werkplek veel aanpassingen nodig om te kunnen werken? Dan kan er voor u een indicatie beschut werken worden aangevraagd bij het UWV.