Groen/maat bedrijfsgroen

Groen/maat bedrijfsgroen is opgericht door Op/maat en L. & J. Stoop Groenvoorziening B.V. te Waarland. WerkSaam zet deze samenwerking voort

De jarenlange intensieve samenwerking is geformaliseerd door de oprichting van een nieuw bedrijf: Groen/maat bedrijfsgroen. Bij WerkSaam Westfriesland worden onder meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voorbereid op een reguliere baan. Stoop Groenvoorziening zorgt in Groen/maat bedrijfsgroen voor de aanvullende vakkennis, de coördinatie en inzet van het materieel.

Door de bundeling van krachten hebben medewerkers van WerkSaam een grotere kans om door te stromen naar een baan op de arbeidsmarkt.

Groen/maat bedrijfsgroen richt zich voornamelijk op het aanleggen en onderhouden van tuinen bij private marktpartijen.

De groenwerkzaamheden in opdracht van de West-Friese gemeenten worden uitgevoerd door het leerwerkbedrijf Buitenruimteservice WerkSaam.

Voor meer informatie: www.gmbg.nl

logo Groen/maat bedrijfsgroen