Uitstroompremie

WerkSaam wil cliënten die al lang een uitkering krijgen extra stimuleren om te gaan werken. Dat doen wij met een uitstroompremie. Misschien kunt u een uitstroompremie krijgen. Hier leest u meer over de uitstroompremie.

Wat is een uitstroompremie?

De uitstroompremie is een eenmalig bedrag van € 500,- of hoger. Het maximale bedrag van de uitstroompremie is
€ 1.250,-.

De voorwaarden op een rij

  • U ontving langer dan 24 maanden een uitkering van WerkSaam WF (Participatiewet, Ioaw, Ioaz) en u bent gaan werken.
  • Uw uitkering is gestopt vanwege werk.
  • U doet dit werk zes maanden of langer.
  • U ontving in de afgelopen vier jaar niet eerder een uitstroompremie.

Voldoet u aan al deze voorwaarden, dan is de uitstroompremie € 500,-. Dit bedrag wordt hoger als u ook voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

  • U heeft een indicatie 'banenafspraak' of 'arbeidsbeperkingen'. Dit moet blijken uit een medische keuring
  • U heeft geen boete of maatregel gekregen van WerkSaam toen u een uitkering ontving
  • U was 50 jaar of ouder op de datum dat de uitkering gestopt is
  • U heeft een werkstage tijdens uw traject goed doorlopen
  • U heeft een passende opleiding afgerond, of het inburgeringsexamen behaald.

Vraag op tijd aan

U kunt de uitstroompremie aanvragen na zes maanden nadat uw uitkering is gestopt. U krijgt twaalf maanden de tijd om een uitstroompremie aan te vragen.

Hoe vraagt u de uitstroompremie aan?

Download het Aanvraagformulier uitstroompremie (pdf, 175 kB). Stuur het geprinte en ingevulde formulier met de gevraagde stukken per post naar

WerkSaam Westfriesland
Antwoordnummer 1200
1620VB Hoorn

Meer informatie