Uitstroompremie

WerkSaam wil cliënten die al lang een uitkering krijgen extra stimuleren om te gaan werken. Dat doen wij met een uitstroompremie. Misschien kunt u een uitstroompremie krijgen. Hier leest u meer over de uitstroompremie.

Wat is een uitstroompremie?

De uitstroompremie is een eenmalig bedrag van € 500,- of hoger. Het maximale bedrag van de uitstroompremie is
€ 1.250,-.

De voorwaarden op een rij

  • U ontving langer dan 24 maanden een uitkering van WerkSaam WF (Participatiewet, Ioaw, Ioaz) en u bent gaan werken.
  • Uw uitkering is gestopt vanwege werk.
  • U doet dit werk zes maanden of langer.
  • U ontving in de afgelopen vier jaar niet eerder een uitstroompremie.

Voldoet u aan al deze voorwaarden, dan is de uitstroompremie € 500,-. Dit bedrag wordt hoger als u ook voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

  • U heeft een indicatie 'banenafspraak' of 'arbeidsbeperkingen'. Dit moet blijken uit een medische keuring
  • U heeft geen boete of maatregel gekregen van WerkSaam toen u een uitkering ontving
  • U was 50 jaar of ouder op de datum dat de uitkering gestopt is
  • U heeft een werkstage tijdens uw traject goed doorlopen
  • U heeft een passende opleiding afgerond, of het inburgeringsexamen behaald.

Vraag op tijd aan

U kunt de uitstroompremie aanvragen na zes maanden nadat uw uitkering is gestopt. U krijgt twaalf maanden de tijd om een uitstroompremie aan te vragen.

Hoe vraagt u de uitstroompremie aan?

Download het Aanvraagformulier uitstroompremie (pdf, 175 kB). Stuur het geprinte en ingevulde formulier met de gevraagde stukken per post naar

WerkSaam Westfriesland
Antwoordnummer 1200
1620VB Hoorn

Meer informatie

 

Uitgelicht