Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Op deze pagina leest u wat u moet doen om een uitkering aan te vragen. Leest u eerst alle stappen goed door. Onderaan de pagina vindt u de link om de uitkering aan te vragen.


Zelfstandigen en Corona
Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u gebruik maken van het noodmaatregelenpakket van het Rijk? Start dan een aanvraag op:
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)


Stap 1: Uitkering aanvragen

U vraagt uw bijstandsuitkering online aan. U heeft hierbij uw DigiD bij nodig. Daarnaast heeft u nog een aantal gegevens nodig als u een bijstandsuitkering aanvraagt. U leest hieronder om welke gegevens, van u en uw huisgenoten, dat gaat:

  • naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning
  • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
  • gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, hoogte van uw schulden)
  • hoogte van hypotheek of huur
  • begin- en (mogelijke) einddatum van uw dienstverband bij uw laatste werkgever
  • uw bankrekeningen

Heeft u een partner of echtgenoot waarmee u samenwoont? Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan. U moet dan allebei bovenstaande gegevens invullen.

Stap 2: Intakegesprek

Na het versturen van uw aanvraag, krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek met een medewerker van WerkSaam. Neem alle gevraagde informatie mee. Dan kunnen we uw aanvraag sneller behandelen. U hoort van ons welke informatie we nodig hebben.

Het intakegesprek vindt binnen een week na aanmelding plaats en duurt ongeveer 1,5 uur. U vult bij ons de taalmeter in. De taalmeter geeft aan of u moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of het gebruik van een computer. Daarna heeft u een gesprek over uw uitkeringsaanvraag, waarbij we bepalen:

  1. of u inderdaad recht heeft op een uitkering
  2. wat uw mogelijkheden op het gebied van werk zijn.

U kunt iemand meenemen naar het gesprek. Dat kan een familielid of een vriend(in) zijn. Deze kan u helpen of ondersteunen bij het gesprek. Deze persoon moet zich wel kunnen legitimeren.

Verkorte aanvraag

Is uw bijstandsuitkering korter dan drie maanden geleden beeindigd? Dan vraagt u niet aan via de aanvraagpagina, maar doet u een verkorte aanvraag bij WerkSaam.

Zelfstandige of startend ondernemer?

Bent u zelfstandige of startend ondernemer? Neemt u dan contact met ons op voor het aanvragen van een uitkering.

Adresloos

Bent u adresloos? Meldt u zich dan bij WerkSaam op Dampten 26 te Hoorn. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen!

Verblijft u in een inrichting voor verpleging of verzorging?

Neem telefonisch contact op met WerkSaam Westfriesland op telefoonnummer 0229- 25 87 58. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dan kunnen wij u snel helpen!

Jongeren

Elke jongere tot 27 jaar die een bijstandsuitkering aanvraagt, krijgt een zoektijd van vier weken. Hierin moet u actief zoeken naar een opleiding of betaald werk. De zoektijd gaat in op de dag dat u zich voor een uitkering meldt. Lukt het niet om een opleiding of werk te vinden, dan kunt u vanaf de dag dat u zich heeft geneld uw verzoek om bijstand afronden.

Voorlichtingsfilm WerkSaam

Meer informatie over de afhandeling van uw bijstandsaanvraag ziet u in de voorlichtingsfilm van WerkSaam

Aanvragen van uw uitkering

U vraagt uw bijstandsuitkering online aan via deze pagina. U heeft hierbij uw DigiD bij nodig.


Let op: Deze pagina werkt niet goed in Internet Explorer, dus u kunt deze het beste openen met Chrome of Firefox.

Zelfstandigen en Corona
Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u gebruik maken van het noodmaatregelenpakket van het Rijk? Gebruik dan niet deze link!! U kunt op dit moment nog geen aanvraag doen. Werksaam is druk bezig om voor u een eigen aanvraagroute te maken. Houd hiervoor onze website in de gaten. Zodra u een aanvraag kunt doen, zullen wij dit vermelden op onze website.

 

Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening