Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Op deze pagina leest u wat u moet doen om een uitkering aan te vragen. Leest u eerst alle stappen goed door. Onderaan de pagina vindt u de link om de uitkering aan te vragen.


Zelfstandigen en Corona
Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u gebruik maken van het noodmaatregelenpakket van het Rijk? Start dan een aanvraag op:
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)


Stap 1: Uitkering aanvragen

U vraagt uw bijstandsuitkering online aan. U heeft hierbij uw DigiD bij nodig. Daarnaast heeft WerkSaam nog een aantal gegevens nodig als u een uitkering aanvraagt. U leest hieronder voorbeelden van gegevens:

  • naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning
  • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
  • gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, hoogte van uw schulden)
  • hoogte van hypotheek of huur
  • begin- en (mogelijke) einddatum van uw dienstverband bij uw laatste werkgever
  • afschriften van uw bankrekeningen

Woont u samen?
Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan. U moet dan allebei bovenstaande gegevens invullen.

Stap 2: Intakegesprek

Wanneer wij alle gegevens van de aanvraag hebben ontvangen, nodigen wij u uit voor een gesprek. Als u nog niet alle gegevens hebt doorgegeven krijgt u van ons bericht wat u nog moet aanleveren. Anders kunnen we uw aanvraag niet behandelen. Het gesprek vindt meestal binnen een week plaats en duurt ongeveer 1,5 uur. Vóór het gesprek vult u bij ons de taalmeter in. De taalmeter geeft aan of u moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of het gebruik van een computer.

Daarna bespreken we de uitkomst. Tijdens het gesprek bepalen wij ook: 

1. of u recht heeft op een uitkering
2. wat uw mogelijkheden op het gebied van werk zijn.

U mag iemand meenemen naar het gesprek. Dat kan een familielid of een vriend(in) zijn. Deze kan u helpen bij het gesprek. Deze persoon moet zich wel kunnen legitimeren. Na het intakegesprek krijgt u zo snel mogelijk bericht van ons over uw aanvraag.

Verkorte aanvraag

Is uw uitkering korter dan drie maanden geleden gestopt? U kunt een verkorte aanvraag doen bij WerkSaam (dit kan niet digitaal). Alleen als er sprake is van fraude of schending van de inlichtingenplicht is dit niet mogelijk.

Zelfstandige of startend ondernemer?

Bent u zelfstandige of startend ondernemer: kijk hier voor meer informatie 

Adresloos

Bent u adresloos en heeft u geen DigiD? Meldt u dan bij WerkSaam Westfriesland op het Dampten 26 te Hoorn. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen! Heeft u wel een DigiD dan kunt u via de normale weg een aanvraag indienen.

Verblijft u in een inrichting voor verpleging of verzorging?

Neem telefonisch contact op met WerkSaam Westfriesland op telefoonnummer 0229- 25 87 58. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Wij kijken dan met u hoe u een aanvraag kunt indienen.

Jongeren

Elke jongere tot 27 jaar die een bijstandsuitkering aanvraagt, krijgt een zoektijd van vier weken. Hierin moet je actief zoeken naar een opleiding of betaald werk. De zoektijd gaat in op de dag dat je je meldt voor een uitkering. Lukt het niet om een opleiding of werk te vinden, dan kunt je 4 weken na de dag dat je je hebt gemeld, je verzoek om bijstand afronden. Meer informatie vind je op de website van het jongerenloket.

Voorlichtingsfilm WerkSaam

Meer informatie over de afhandeling van uw bijstandsaanvraag ziet u in de voorlichtingsfilm van WerkSaam

Aanvragen van uw uitkering

U vraagt uw bijstandsuitkering online aan via deze pagina. U heeft hierbij uw DigiD bij nodig.


Let op: Deze pagina werkt niet goed in Internet Explorer, dus u kunt deze het beste openen met Chrome of Firefox.

 

Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening