Een uitkering en dan?

Wanneer u een uitkering ontvangt, moet u voldoen aan een aantal verplichtingen. Deze verplichtingen staan in de Participatiewet. De belangrijkste verplichtingen zijn dat u verplicht bent om regelmatig te solliciteren en werk aan te nemen dat u aankunt. Daarnaast moet u actief deelnemen aan activiteiten die u helpen om werk te vinden. Dit noemen zijn arbeidsverplichtingen. Ook bent u verplicht om alle informatie en wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden direct aan ons door te geven. Hier vindt u meer informatie over deze verplichtingen.

Let op! Wanneer u zich niet aan uw verplichtingen houdt, kan uw uitkering worden verlaagd of kan u een boete worden opgelegd.

 • Hulp bij het zoeken van werk

  Om u te begeleiden bij het zoeken naar werk zet WerkSaam arbeids- en ontwikkelcoaches in. Hier vindt u meer informatie over hulp bij het zoeken van werk.

 • Op welke dag betalen wij uw uitkering?

  U ontvangt uw uitkering aan het eind van elke maand. Hier leest u op welke dag van de maand WerkSaam de uitkering aan u betaalt.

 • Verwachtingen van elkaar

  Wij vinden het belangrijk dat u zonder onze hulp kunt leven. Wij helpen u graag om de nodige stappen te zetten om daar te komen.

 • Wijzigingen doorgeven

  Iedereen die een uitkering ontvangt moet voldoen aan de inlichtingenplicht. Dat wil zeggen dat u verplicht bent wijzigingen aan ons door te geven. Bijvoorbeeld wijzigingen in uw woonsituatie, uw persoonlijke situatie of financiële situatie. Uw uitkering kan namelijk worden verlaagd.
  Hieronder staan de 3 belangrijkste wijzigingen: