Wijzigingen doorgeven

Iedereen die een uitkering ontvangt moet voldoen aan de inlichtingenplicht. Dat wil zeggen dat u verplicht bent wijzigingen aan ons door te geven. Bijvoorbeeld wijzigingen in uw woonsituatie, uw persoonlijke situatie of financiële situatie. Uw uitkering kan namelijk worden verlaagd.
Hieronder staan de 3 belangrijkste wijzigingen:

  • Gaat u binnenkort op vakantie?

    U ontvangt een uitkering en wilt op vakantie.

  • Hoe geef ik mijn inkomsten door?

    Verdient u geld naast uw uitkering? Dan moet u die inkomsten aan ons doorgeven. Hiervoor gebruikt u het inkomstenformulier. Als wij het formulier van u hebben gekregen, kunnen wij uw uitkering binnen 5 werkdagen betalen.

  • Veranderingen doorgeven

    Veranderingen moet u doorgeven uiterlijk 5 werkdagen nadat uw situatie is veranderd.. Geeft u alle veranderingen door. WerkSaam beoordeelt of deze veranderingen uw uitkering verlagen. Als dit nodig is nemen wij contact met u op. Op deze pagina leest u meer over het doorgeven van mutaties.