Wijzigingen doorgeven

Voor iedereen die een uitkering ontvangt geldt de inlichtingenplicht. Dat wil zeggen dat u verplicht bent wijzigingen aan ons door te geven. Bijvoorbeeld wijzigingen in uw woonsituatie, uw persoonlijke situatie of financiële situatie. Deze kunnen namelijk van invloed zijn op uw uitkering. Hieronder staan de 3 belangrijkste wijzigingen: algemene mutaties, inkomsten en aanvraag vakantie.

 • Gaat u binnenkort op vakantie?

  U ontvangt een bijstandsuitkering van WerkSaam Westfriesland. Op deze pagina vindt u meer informatie over verblijf in het buitenland en vakantie in Nederland.

 • Hoe geef ik mijn inkomsten door?

  Verdient u geld naast uw uitkering? Dan moet u die inkomsten aan ons doorgeven. Hiervoor gebruikt u het inkomstenformulier. Als wij het formulier van u hebben gekregen, kunnen wij uw uitkering binnen 5 werkdagen betalen.

 • Mutaties doorgeven

  Mutaties moet u doorgeven uiterlijk 5 werkdagen nadat uw situatie is gewijzigd. Geeft u alle veranderingen door. WerkSaam zal beoordelen of deze veranderingen van invloed zijn op uw inkomen. Als dit nodig is nemen wij contact met u op naar aanleiding van uw gewijzigde situatie. Op deze pagina leest u meer over het doorgeven van mutaties.

  Sinds 1 januari 2016 kunt wijzigingen alleen nog digitaal doorgeven via Mijn WerkSaam.