Mutaties doorgeven

Mutaties moet u doorgeven uiterlijk 5 werkdagen nadat uw situatie is gewijzigd. Geeft u alle veranderingen door. WerkSaam zal beoordelen of deze veranderingen van invloed zijn op uw inkomen. Als dit nodig is nemen wij contact met u op naar aanleiding van uw gewijzigde situatie. Op deze pagina leest u meer over het doorgeven van mutaties.

Sinds 1 januari 2016 kunt wijzigingen alleen nog digitaal doorgeven via Mijn WerkSaam.

Mutatieformulier

Met het mutatieformulier meldt u wijzigingen zoals bijvoorbeeld:

  • Ontvangst van een erfenis of een schenking;
  • aanvang betaald werk;
  • Het volgen van een opleiding;
  • Verhuizing van u, van uw kinderen of van een medebewoner;
  • De geboorte van een kind;
  • Samenwonen;

Medebewoners

U bent niet alleen verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw eigen situatie maar ook voor eventuele medebewoners. U bent bijvoorbeeld verplicht om door te geven als:

  • Er een medebewoner op uw adres komt wonen of vertrekt. Het is belangrijk dat u aangeeft of deze persoon inwonend is, het gaat om een kostganger en of hij/zij een huurcontract heeft voor de huur van een kamer;
  • Er een medebewoner op uw adres 21 jaar is geworden;
  • Er iemand op uw adres start of stopt met een opleiding/studie waarvoor aanspraak op studiefinanciering bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gemaakt kan worden.

Meer informatie over de invloed van medebewoners op uw uitkering leest u op de pagina over de kostendelersnorm.

Hoe geeft u de wijzigingen door?

Voor het doorgeven van wijzigingen kunt u het online mutatieformulier van Mijn WerkSaam gebruiken. Mijn WerkSaam is gekoppeld aan inloggen met uw persoonlijke DigiD. 

Na verzending van de wijzigingen ontvangt u een via bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres.

Wanneer moet u wijzigingen doorgeven?

U moet wijzigingen uiterlijk 5 werkdagen na ontstaan van de wijziging door geven en altijd voorzien van een bewijsstuk.

Consequenties

Wanneer u de wijzigingen niet doorgeeft kunnen wij de betaling opschorten. Dit kan uiteindelijk leiden tot beëindiging van uw uitkering. Daarnaast moet u de eventueel ten onrecht aan u betaalde uitkering terug betalen. Ook riskeert u een financiële boete. Ook als u niet zeker weet of wijzigingen van invloed zijn op uw uitkering moet u deze aan WerkSaam. Mocht het voor ons onduidelijk zijn, dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie.