Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen moet u doorgeven uiterlijk 5 werkdagen nadat uw situatie is veranderd. Geeft u alle wijzigingen door. WerkSaam beoordeelt of deze wijzigingen gevolgen hebben voor uw uitkering. Als dit nodig is nemen wij contact met u op. Op deze pagina leest u meer over het doorgeven van mutaties.

Mutatieformulier

Uw veranderingen geeft u door met het mutatieformulier. Hiervoor kunt u het online mutatieformulier van Mijn WerkSaam gebruiken. Mijn WerkSaam is gekoppeld aan inloggen met uw persoonlijke DigiD. Na verzending van de wijzigingen ontvangt u een  bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres.

Voorbeelden van wijzigingen zijn:

  • U krijgt betaald werk;
  • Het starten van een opleiding;
  • Verhuizing van u, van uw kinderen of van een medebewoner;
  • De geboorte van een kind;
  • Samenwonen;
  • Medebewoners;
  • Ontvangst van een erfenis of een schenking

Medebewoners

U bent niet alleen verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw eigen situatie maar ook voor eventuele medebewoners. U bent bijvoorbeeld verplicht om door te geven als:

  • Een medebewoner op uw adres komt wonen of vertrekt. Het is belangrijk dat u aangeeft of deze persoon inwonend is, het gaat om een kostganger en of hij/zij een huurcontract heeft voor de huur van een kamer;
  • Een medebewoner op uw adres 21 jaar is geworden;
  • Iemand op uw adres start of stopt met een opleiding/studie waarvoor die persoon studiefinanciering bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)  kan krijgen.

Meer informatie over de invloed van medebewoners op uw uitkering leest u op de pagina over de kostendelersnorm.

Gevolgen

Wanneer u uw wijzigingen niet doorgeeft dan betalen wij gewoon uw uitkering. Dit kan betekenen dat u hierdoor teveel uitkering ontvangt. Zodra wij hierover een signaal ontvangen kunnen wij de betaling van uw uitkering stoppen. Uw uitkering kan zelfs helemaal stoppen. En u moet te veel aan u betaalde uitkering terugbetalen. Ook riskeert u een financiële boete. Als u niet zeker weet of wijzigingen uw uitkering kunnen veranderen, moet u deze aan WerkSaam melden. Mocht het voor ons onduidelijk zijn, dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie.