Gaat u binnenkort op vakantie?

U ontvangt een bijstandsuitkering van WerkSaam Westfriesland. Op deze pagina vindt u meer informatie over verblijf in het buitenland en vakantie in Nederland.

Mag ik op vakantie?

Ja, u mag ieder jaar op vakantie zonder uw uitkering kwijt te raken. Bespreek uw vakantieplannen altijd met uw coach van WerkSaam. Uw vakantie mag uw kansen om een baan te vinden niet kleiner maken.

Ik volg een opleiding of re-integratietraject. Kan ik op vakantie?

Ja, maar uw vertrek mag uw kansen om een baan te vinden niet kleiner maken. Dit betekent dat u uw opleiding of re-integratietraject niet mag belemmeren door uw vakantie. Maakt u daarom eerst afspraken met uw coach voordat u uw vakantie boekt. Als u toch uw opleiding of re-integratietrajact heeft belemmerd door uw vakantie, dan kunnen wij uw uitkering verlagen.

Hoe lang mag ik verblijven in het buitenland?

U mag maximaal vier weken (28 dagen) per kalenderjaar verblijven in het buitenland. Dit mag in één keer maar ook bijvoorbeeld twee keer twee weken. De dag van vertrek telt niet mee met het aantal dagen. De dag waarop u terug komt telt wel mee. U mag de vakantieweken van twee opeenvolgende jaren niet achter elkaar in december en janauri opnemen.

Moet ik mijn verblijf in het buitenland melden?

Ja, als u naar het buitenland wilt, meldt u dit minimaal twee weken van tevoren bij WerkSaam via uw Persoonlijke Pagina van Mijn WerkSaam. U heeft hier uw DigiD voor nodig, dus houd deze bij de hand.

Moet ik mijn vakantie in Nederland melden?

Ook bij een vakantie in Nederland bespreekt u eerst met uw coach uw vakantieplannen. Want uw verplichtingen lopen wel door. Dit betekent bijvoorbeeld dat u er voor moet zorgen dat uw post u bereikt en dat u zich aan uw opleidings- of re-integratieafspraken houdt. Wilt u zich tijdens uw vakantie niet aan uw verplichtingen te hoeven voldoen? Meld uw vakantie dan minimaal twee weken van tevoren bij WerkSaam.

Hoe meld ik mijn vakantie/verblijf in het buitenland?

Overleg eerst met uw coach en vraag hem/haar toestemming. Geef dit daarna uiterlijk twee weken vóórdat u vertrekt aan ons door. Wanneer u naar het buitenland gaat, kunt u dit doen via Mijn WerkSaam. Hierin kunt u vakantie/afweigheid doorgeven. Hier logt u in met uw DigiD. Als u in Nederland blijft is het gesprek met uw coach voldoende.

Moet mijn partner ook een vakantie/verblijf in het buitenland doorgeven?

Bent u getrouwd of woont u samen? U heeft allebei recht op vakantie waarin uw uitkering wordt doorbetaald. Als u getrouwd bent of samenwoont en samen op vakantie wilt, hoeft u maar één vakantiemelding te doen. Als u niet tegelijk op vakantie gaat, moeten u en uw partner beiden uw vakantie doorgeven op Mijn WerkSaam.

Terug van verblijf in het buitenland?

Meldt u uiterlijk binnen 3 werkdagen na uw vakantie persoonlijk bij WerkSaam (Dampten 26, 1624 NR  Hoorn) samen met uw paspoort en tickets/vouchers of betalingsbewijs van uw reis. Dit kan niet schriftelijk of telefonisch. Komt u eerder terug? Meldt u zich dan ook eerder. Elke dag dat u zich later meldt, telt mee als vakantiedag. 

Meer informatie

Meer contact met ons op voor meer informatie.

Uitgelicht