Controle fraude

WerkSaam Westfriesland controleert of uitkeringsgerechtigden zich aan de regels houden. Hier leest u wat WerkSaam hier allemaal voor doet.

Wij controleren of u zich aan de regels houdt door bijvoorbeeld:

  • het bestanden te koppelen van de Belastingdienst, SVB, RDW, UWV en detentie;
  • het controleren van de gegevens;
  • het voeren van gesprekken;
  • het onaangekondigd op huisbezoek komen;
  • het onderzoekn van (anonieme) tips van derden.

Het koppelen van bestanden levert WerkSaam WF veel gegevens op. Wijken die af van wat opgegeven is, dan is dat vaak aanleiding om een onderzoek te starten.

Heronderzoek

U kunt als uitkeringsgerechtigde te maken krijgen met een heronderzoek. Zo’n heronderzoek vindt periodiek plaats. Bij vermoeden van fraude komt er altijd een heronderzoek. U bent verplicht hieraan mee te werken.