Individuele studietoeslag

Nieuw in de Participatiewet is de individuele studietoeslag. De toeslag is bedoeld voor jongeren met een arbeidshandicap die studeren.

Waar kunt u een individuele studietoeslag aanvragen?

U kunt de individuele inkomenstoeslag aanvragen bij uw eigen gemeente.

Wanneer komt u in aanmerking voor individuele studietoeslag?

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • U heeft geen of weinig vermogen (bijvoorbeeld spaargeld);
  • U kunt aantonen dat u wel kunt werken maar niet in staat bent om met werk het wettelijk minimumloon te verdienen.

De voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag kunnen per gemeente verschillen. De gemeentes hebben beleidsvrijheid over de invulling van de individuele studietoeslag.

Wat is de invloed op studiefinanciering?

De individuele studietoeslag is een aanvulling op de studiefinanciering. De toeslag heeft geen invloed op de hoogte van de studiefinanciering of WTOS.

Tot hoe wanneer ontvangt u individuele studietoeslag?

U krijgt de toeslag zolang u aan de voorwaarden voldoet. Als u stopt met de studie waardoor u geen studiefinanciering of WTOS meer krijgt dan stopt ook de individuele studietoeslag. Het is geen lening. U hoeft de toeslag niet terug te betalen als u stopt met uw studie.

Meer informatie

Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie.

 

 

Uitgelicht