Bijstandsuitkering (Participatiewet)

Sinds 2015 bestaat de Participatiewet. Op deze pagina leest u meer over deze uitkering.

Zelfstandigen en Corona
Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u gebruik maken van het noodmaatregelenpakket van het Rijk? Start dan een aanvraag op:
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Wanneer kunt u een bijstandsuitkering krijgen?

Om een bijstandsuitkering te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn:

  • U en uw eventuele partner hebben geen inkomsten of inkomsten onder het wettelijk minimum inkomen. 
  • Uw vermogen komt niet boven de vermogensgrens uit (zie hieronder).
  • U bent tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U woont in Nederland.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering.
  • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

De Participatiewet is een vangnetregeling. Dit betekent dat u pas een bijstandsuitkering krijgt als uw inkomsten bij elkaar lagen zijn dan het wettelijk minimum inkomen. Dat kunnen ook inkomsten zijn die u nog niet krijgt maar wel recht op heeft, zoals alimentatie, WW- of WAO-uitkering.

U krijgt de bijstandsuitkering tot u weer voldoende inkomen heeft of tot het moment dat u niet langer aan de voorwaarden voldoet.

Wat is de hoogte van de bijstandsuitkering?

De hoogte van de bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd en uw woon- en leefsituatie. Wilt u weten hoeveel u kunt krijgen? Kijk dan op de website van de rijksoverheid. Woont u met één of meer anderen samen in een huis? Misschien is de kostendelersnorm wel van u op toepassing.

Partner zonder recht op uitkering

Bent u getrouwd of woont u samen? Meestal krijgt u dan samen een bijstandsuitkering. Maar soms heeft één van de partners geen recht op een uitkering. Bijvoorbeeld als de partner in detentie zit of studeert. De partner die wel recht heeft op een bijstandsuitkering krijgt dan een lagere uitkering, namelijk de helft van de uitkering voor gehuwden. Deze regels gelden voor personen vanaf 21 jaar.

Uw vermogen en de vermogensgrens

Onder uw vermogen valt niet alleen spaargeld (van u en uw minderjarige kinderen), maar bijvoorbeeld ook een auto en andere waardevolle bezittingen. Het maximaal vermogen dat u voor de Participatiewet mag hebben, hangt af van uw situatie. Heeft u meer vermogen dan het maximumbedrag, dan moet u dit geld eerst opmaken voordat u een bijstandsuitkering krijgt.

De vermogensgrenzen zijn momenteel:

  • € 6.120,- voor alleenstaanden
  • € 12.240,- voor alleenstaande ouders
  • € 12.240,- voor samenwonenden en gehuwden

Heeft u een eigen huis? De overwaarde op dit huis kan van invloed zijn op de bijstandsuitkering. De eerste € 51.600,- aan overwaarde rekenen we niet mee. Heeft u meer overwaarde op uw huis? Dan kunnen wij de bijstandsuitkering geheel of voor een deel als lening verstrekken. Wij kunnen u ook verplichten om uw huis t verkopen. 

Hoe vraagt u de bijstandsuitkering aan?

U vraagt een bijstandsuitkering altijd aan via deze pagina

 

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening