Bijstandsuitkering (Participatiewet)

Sinds 2015 bestaat de Participatiewet. Op deze pagina leest u meer over deze uitkering.

Wanneer komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om een bijstanduitkering te krijgen. Deze voorwaarden zijn onder andere:

  • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg inkomen voor uw levensonderhoud.
  • Uw vermogen komt niet boven de vermogensgrens uit.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in Nederland.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering.
  • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

U krijgt een bijstandsuitkering tot u weer voldoene inkomen heeft of tot u niet langer aan de voorwaarden voldoet.

De  Participatiewet is een vangnetregeling. U komt daarvoor alleen in aanmerking als alle andere rechten zijn uitgewonnen en het inkomen (gezamelijke) onder het wettelijk minimumloon is. Voorbeelden van andere rechten zijn alimentatie, WW-uitkering en WAO-uitkering.

Eigen vermogen en bijstand

Onder uw vermogen valt niet alleen spaargeld (van u en uw minderjarige kinderen), maar bijvoorbeeld ook een auto en andere waardevolle bezittingen. Het maximaal vermogen dat u voor de Participatiewet mag hebben, hangt af van de samenstelling van uw huishouden. Wat u meer heeft dan het maximumbedrag, moet u eerst opmaken voordat u een bijstandsuitkering krijgt. De vermogensgrenzen zijn momenteel:

  • € 12.040,- voor samenwonenden en gehuwden;
  • € 12.040,- voor alleenstaande ouders;
  • € 6.020,- voor alleenstaanden.

Heeft u een eigen huis? De overwaarde in dit huis kan van invloed zijn op het recht op bijstand. De eerste € 50.800,- aan overwaarde rekenen we niet mee. Heeft u meer overwaarde in het huis? Dan kan onder voorwaarden bijstand in de vorm van een geldlening worden verstrekt. Neem contact met ons op voor meer informatie over een uitkering bij een eigen huis.

Wat is de hoogte van de bijstandsuitkering?

De hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van uw situatie en hangt onder andere af van uw leeftijd. De hoogte hangt ook af of u alleen woont of samenwoont met anderen.

Waar vraagt u de bijstandsuitkering aan?

U vraagt een bijstandsuitkering altijd aan via deze pagina

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Uitgelicht