Verhaal van de bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, vragen wij of u (net) geschieden bent en of u kinderen heeft.

Dat is niet alleen bedoeld om de hoogte van uw uitkering te bepalen. Wij beoordelen ook of uw ex-partner en/of de andere ouder van uw kind(eren) een financiële bijdrage kan/kunnen leveren. Vaak is dit al geregeld in de vorm van alimentatie.

Als u geen alimentatie ontvangt, onderzoeken wij of uw ex-partner en/of andere ouder van uw kind(eren) een onderhoudsbijdrage kan betalen. Dit noemen wij 'verhalen van bijstand'. Hij/zij betaalt dit aan ons, niet aan u. U ontvangt van ons atijd de uitkering waar u recht op heeft.

Waarom verhalen wij (een deel van) de bijstand?

Tijdens een huwelijk zijn beide partners onderhoudsplichtig naar elkaar en hun kinderen. Na de echtscheiding blijft deze financiële verplichting (deels) bestaan. Ouders zijn onderhoudsplichtig naar hun kinderen tot zij 21 jaar worden.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie.