Mijn ex-partner ontvangt bijstand

Als uw ex-partner of de andere ouder van uw kind(eren) een bijstandsuitkering ontvangt, kan het zijn dat wij u vragen een onderhoudsbijdrage te betalen. Dit noemen wij 'verhalen van bijstand'. Vaak is dit geregeld in de vorm van alimentatie. Het kan zijn dat u naast alimentatie ook een onderhoudsbijdrage moet betalen.

In welke situaties vragen wij u een onderhoudsbijdrage te betalen?

Er zijn twee situaties waarin wij u vragen om een onderhoudsbijdrage te betalen:

  • Uw ex-partner vraagt na de scheiding een bijstandsuitkering aan
  • De andere ouder van uw kind(eren) vraagt een bijstandsuitkering aan. Het maakt niet uit of u uw kind(eren) erkend heeft of niet.

Waarom verhalen wij (een deel van) de bijstand?

Tijdens een huwelijk zijn beide partners onderhoudsplichtig naar elkaar en hun kinderen. Na de echtscheiding blijft deze financiële verplichting (deels) bestaan. Ouders zijn onderhoudsplichtig naar hun kinderen tot zij 21 naar worden.

Inlichtingenformulier

Als u onderhoudsplichtig bent naar uw ex-partner en/of kind(eren) ontvangt u van ons een brief. Wij vragen u om gegevens over uw financiële situatie aan ons door te geven. Wij bepalen daarna de hoogte van uw bijdrage. Wij houden hierbij rekening met uw persoonlijke situatie.

Als uw financiële situatie verandert, kunt u om een aanpassing van de onderhoudsbijdrage vragen. U gebruikt hiervoor het inlichtingenformulier. Wij waarschuwen u alvast dat nieuwe schulden geen reden is om de bijdrage te verlagen.

Bent u het niet eens met de hoogte van de bijdrage?  

Stuur ons dan een brief of een e-mail met de reden waarom u het niet eens bent met de hoogte van de onderhoudsbijdrage. Stuur ook (kopieën van) bewijsstukken mee, als u deze heeft.

Een brief stuurt u naar:

WerkSaam Westfriesland
Afdeling Inkomen
Antwoordnummer 1200
1620 VB  Hoorn

U kunt ook een e-mail sturen naar tv@werksaamwf.nl
Let op! Vermeld in uw mail duidelijk uw naam en uw Buger Service Nummer.

Meer informatie

In de Beleidsregel verhaal, terug- en invordering en kwijtschelding WerkSaam Westfriesland leest u meer over het verhalen van bijstand. Staat hier niet in wat u zoekt? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.