Overzicht Corona regelingen

WerkSaam voert de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers uit. Andere maatregelen worden door andere partijen uitgevoerd. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.  
 

Overbruggingskrediet voor ondernemers

Met de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) kunt u eerder en meer geld lenen doordat de overheid borg staat voor kredieten aan ondernemers. Deze regeling is op 16 maart versneld verruimd, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. U vraagt de regeling aan bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Ga naar: Verruimde BMKB-regeling via RVO

 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling, het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). De regeling is om werkgevers met omzetverlies te compenseren zodat zij werknemers met vaste en flexibele contract kunnen doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

Ga naar: Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW) via UWV

 

Later betalen aan de Belastingdienst en verlagen voorlopige aanslag

Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst om uitstel van betaling vragen. Dat kan gaan om uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. U kunt ook uw voorlopige aanslag wijzigen als u een lagere winst verwacht door het coronavirus, zodat u meteen minder belasting betaalt. Tot slot heeft de Belastingdienst de tarieven van de invorderingsrente en de belastingrente verlaagd.

Ga naar: Maatregelen van de Belastingdienst

 

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en -garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het Kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.

Ga naar: Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) via RVO

 

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Om de groep kleine en startende ondernemers tegemoet te komen stelt microkredietenverstrekker Qredits tijdelijk uitstel van aflossing aan voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om kleine ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening. Het uitstel is voor 6 maanden, de rente gaat in die periode naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Ga naar: mircokredieten van Qredits

 

Voorgenomen maatregelen voor bepaalde sectoren

Het Kabinet werkt de komende tijd enkele voorgenomen maatregelen verder uit om o.a. toeristenbelasting stop te zetten en extra maatregelen te treffen voor de cultuursector en andere sectoren die bijzonder hard getroffen zijn, zoals eet- en drinkgelegenheden en de reisbranche. Op de website van het KVK Coronaloket leest u meer informatie.

Ga naar: Informatie voorgenomen maatregelen van het KVK Coronaloket