Veel gestelde vragen Tozo regeling

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gemaakt voor ondernemers die in de knel komen door de Coronacrisis. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder bijstandsniveau daalt. Daarnaast is er een bedrijfskrediet om liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis op te vangen. 

Wanneer u een uitkering van ons ontvangt dan geldt voor u de inlichtingenplicht. Dit houdt in dat u alle informatie aan ons doorgeeft die van belang is om het recht op uitkering te kunnen beoordelen. WerkSaam kan zowel bij de aanvraag, als achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kunnen wij controleren of u terecht van ons een uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betalen we nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, leggen we u een boete op en wordt de uitkering teruggevorderd. 
Weet u niet zeker of u bepaalde informatie moet doorgeven? Overleg dan met ons, via 0229-258758. 
Meer specifiek geldt de regeling voor mensen die:

  • gevestigde zelfstandigen zijn, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig zijn en rechtmatig verblijven in Nederland;
  • Nederlander zijn of daarmee gelijkgesteld;
  • een bedrijf of zelfstandig beroep hebben dat in Nederland wordt uitgeoefend;
  • voldoen aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • vóór 17 maart 2020 (18.45 uur) gestart zijn met de onderneming en voldoen aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig zijn in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. Voor een aanvraag via WerkSaam zijn dat deze gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

U kunt geen gebruik maken van de Tozo-regeling als u studiefinanciering krijgt. 

Uitstel toets op beschikbare geldmiddelen tot april 2021

Bij Tozo 3 zou per 1 oktober een vermogenstoets gelden. Naar aanleiding van de extra maatregelen die op 28 september 2020 in de persconferentie zijn aangekondigd, heeft het kabinet besloten de vermogenstoets niet op 1 oktober 2020 in te voeren, maar pas per 1 april 2021. Dit betekent dat u als ondernemer Tozo 3 voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, en dus voor maximaal 6 maanden, kunt aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd. Vanaf 1 april 2021 geldt de vermogenstoets wel. Er volgt dan een nieuwe aanvraagprocedure.

Welke hulp biedt WerkSaam?

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt WerkSaam u tot maximaal 1 april 2021 inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Dat komt neer op afgerond maximaal € 1.512,90 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.059,03 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Daarnaast kunt u een bedrijfskrediet aanvragen van maximaal € 10.157,- euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden en is tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. 

Hoe los ik het bedrijfskrediet af? 

Tot 1 januari 2021 is het Tozo bedrijfskrediet een aflossingsvrije lening. De terugbetalingsverplichting voor het bedrijfskrediet start op 1 januari 2021. Dit betekent dat u vanaf dan maandelijks gaat aflossen. Ontvangt u na 1 januari 2021 het bedrijfskrediet? Dan gaat uw aflossing in vanaf de eerste van de volgende maand. 

De rente van de lening begint op de datum waarop de lening is verstrekt. 
 

Voor welke periode geldt de Tozo-regeling?

De uitkering levensonderhoud kan als u aan de voorwaarden voldoet worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen (maximaal 6 maanden).

Kan ik met terugwerkende kracht Tozo 3 aanvragen?

Tozo 3 kan, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient dan kunt u de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf 1 oktober 2020. 

Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

Het is met ingang van 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Wordt mijn aanvraag voor Tozo 3 automatisch verlengd als ik ook een Tozo 2-uitkering heb? 

Nee. Wij mogen de lopende uitkeringen niet verlengen. De Rijksoverheid heeft bepaald dat u opnieuw een aanvraag moet doen. Uiteraard hoeft u niet alle gegevens opnieuw bij ons aan te leveren. Wij zorgen voor een verkorte aanvraagprocedure. 

Let op: Als u uw bedrijfskrediet wilt verhogen (mogelijk tot het maximum van € 10.157,-) dan kunnen wij extra gegevens van u opvragen.

Welke informatie moet ik aanleveren bij WerkSaam

WerkSaam moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Wij vragen u naar uw inschrijfnummer bij de KvK, naar een kopie van uw bankpas en naar uw ID-bewijs (indien u een partner heeft, ook het ID-bewijs van uw partner). Verder hebben wij informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden. 
We zullen ook informatie vragen over uw onderneming, Hiermee helpt u ons om zicht te krijgen op het juist verstrekken van de regeling. 

Hoe geef ik mijn inkomsten door? 

Bij Tozo 3 is er een aanpassing waar het gaat om het doorgeven van uw inkomsten. U geeft vanaf 1 oktober elke maand door hoe hoog uw inkomsten of die van uw partner zijn. Ook als u geen inkomsten hebt gehad geeft u dit door! Dat kan via dit formulier (hier heeft u DigiD voor nodig).  

Wanneer ontvang ik een besluit op mijn aanvraag?

We handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af en proberen dat in elk geval binnen de wettelijke termijn van 8 weken te doen. We doen dit op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van het besluit staat binnen 2 werkdagen de betaling op uw rekening.

Lukt het niet, dan kan WerkSaam overgaan tot het geven van voorschotten aan ondernemers. Als u in financiële nood bent, kunt u ons om een voorschot vragen. 

Kan ik extra hulp krijgen na Tozo 3?

De Tozo wordt verlengd tot 1 juli 2021. Daarna kunt u mogelijk gebruik maken van de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of de Participatiewet. Met het Bbz kunt u ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskrediet. Een belangrijk verschil met de Tozo-regeling is dat we bij Bbz kijken naar de levensvatbaarheid van uw onderneming. 

Zijn er nog andere compensatieregelingen voor ondernemers?

WerkSaam voert alleen de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) uit en kan een lening voor bedrijfskrediet verzorgen. Andere maatregelen worden door andere partijen uitgevoerd. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Kamer van Koophandel

Tegemoetkoming in bijzondere kosten

Wij willen u er op wijzen dat u mogelijk ook in aanmerking kunt komen voor tegemoetkoming in bijzondere kosten, zoals bijvoorbeeld woonkostentoeslag. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente. 

Voor advies, antwoorden op veelgestelde vragen en de laatste informatie kunt u ook terecht bij het Coronaloket van de KVK.

Ook kunt u op onze eigen website algemene informatie vinden over de huidige Bbz-regeling.  

Schulden

Heeft u behoefte aan hulp bij schulden? Ook hiervoor kunt u bij uw eigen gemeente terecht.