Kostendelersnorm IOAW

Op 1 juli 2015 is de kostendelersnorm ingevoerd in de IOAW. Wanneer u met één (of meer) meerderjarige personen uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, dan wordt de grondslag van de IOAW (de maximale hoogte van de uitkering gebaseerd op uw situatie) hierop aangepast. U krijgt een lagere uitkering dan iemand die zijn woning niet met een ander deelt. Het maakt hierbij niet uit hoeveel inkomen de andere personen hebben.

Welke personen tellen niet meer?

Niet alle personen die waarmee u samen in een woning woont tellen mee voor de kostendelersnorm. Personen die niet mee tellen zijn:

  • Medebewoners/kinderen tussen de 18 en 21 jaar;
  • Medebewoners/kinderen van 21 jaar of ouder die een opleiding of studie volgen waarvoor aanspraak op studiefinanciering (DUO) gemaakt kan worden of die een BBL-opleiding volgen;
  • Samenwonenden met een zakelijke/commerciële relatie. 

Wat is de ingangsdatum voor de kostendelersnorm?

Vanaf 1-7-2015 wordt de kostendelersnorm ingevoerd en voor iedereen die hieronder valt gedurende 3,5 jaar stapsgewijze verlaagd.

Wat is de hoogte van de uitkering?

De hoogte van de uitkering voor gehuwden en samenwonenden is 100%. De uitkeringspercentages per kostendeler zijn als volgt berekend:

Tot 1-1-2016 is de grondslag 68% van het wettelijk minimumloon, vanaf 1-1-2016 wordt dit 65%, vanaf 1-1-2017 60%, vanaf 1-1-2018 55% en per 1-1-2019 en verder 50%.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie.