Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang

Vraag

Hoe zit het met de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang?

Antwoord

Heeft u jonge kinderen en werkt u parttime, of volgt u een traject of inburgeringscursus? Dan kunt u mogelijk een vergoeding krijgen voor uw eigen bijdrage van de kosten van kinderopvang.
De kosten voor kinderopvang worden voor een groot deel vergoed door de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Er blijft dan een eigen bijdrage over. WerkSaam kan een vergoeding geven voor deze eigen bijdrage.

Voor overblijfkosten krijgt u meestal geen kinderopvangtoeslag. WerkSaam vergoedt deze kosten.
Onderteken nooit een overeenkomst met de kinderopvanginstelling voordat u weet of u een vergoeding krijgt.

Heeft u vragen over de kinderopvang in verband met werk, een werkervaringstraject of inburgeringscursus? Neemt u dan contact op met uw coach.
Heeft u geen coach? Dan kunt u ons Klant Contact Centrum bellen op 0229-25 87 58 tussen 9.00-12.00 uur.
Heeft u kinderopvang nodig vanwege langdurige ziekte of psychische redenen? Dan vergoedt WerkSaam dit niet. U kunt hierover contact opnemen met uw gemeente.