Waarom ontvang ik een saldobiljet?

Vraag

Waarom ontvang ik een saldobiljet?

Antwoord

WerkSaam stuurt aan het begin van elk kalenderjaar saldobiljetten. Als u deze ontvangt, betekent dat dat u nog een vordering heeft openstaan. Op het saldobiljet staat het saldo van 31 december vorig jaar. Het saldobiljet kunt u gebruiken voor uw eigen administratie.

U ontvangt per vordering één saldobiljet. Heeft u meerdere vorderingen, dan ontvangt u dus meerdere saldobiljetten.

Toelichting: Het kan gaan om een oude vordering of een nieuwe vordering die is ontstaan. Het kan zijn dat u nooit met WerkSaam te maken heeft gehad, maar dat u toch een saldobiljet krijgt. Dit kan een vordering zijn vanuit de gemeente. Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u contact opnemen met ons Klant contact centrum via (0229) 25 87 58 op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur of u kunt mailen naar tv@werksaamwf.nl

Toelichting

Het kan gaan om een vordering die u al langer heeft of om een vordering die nieuw is ontstaan. Het kan zijn dat u nooit met WerkSaam te maken heeft gehad, maar dat u toch een saldobiljet krijgt vanwege een oude vordering vanuit de gemeente.