Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Vraag

Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Antwoord

Ja dat kan. U dient dit met redenen omklede verzoek (schriftelijk of per e-mail) samen met uw jaarcijfers aan te leveren bij de afdeling BBZ van WerkSaam of uw contactpersoon. Het uitstel is voor een beperkte termijn mogelijk en wordt individueel beoordeeld.