Inkomstenformulier

Inkomsten doorgeven

Toelichting

Het inkomstenformulier vult u in wanneer u naast uw uitkering ook andere inkomsten heeft, bijvoorbeeld uit werk. Dit is om te voorkomen dat er aan u teveel of te weinig uitkering wordt betaald.

Wanneer kunt u uw inkomsten doorgeven?

U kunt het inkomstenformulier invullen als uw gegevens compleet zijn. Dus als u uw loonstrook van uw werkgever heeft ontvangen. Let u erop dat u de loonstrook altijd toevoegt bij het inkomstenformulier. Als wij uw inkomstenformulier hebben ontvangen, verwerken wij deze zo spoedig mogelijk en betalen wij uw uitkering binnen enkele dagen aan u uit.

Wanneer wordt mijn uitkering uitbetaald?

Deze informatie vindt u op de pagina betaaldata uitkeringen.

Later inleveren

Er kunnen redenen zijn waardoor het u niet lukt om voor de betaaldatum uw inkomsten door te geven via Mijn WerkSaam. Wij geven u dan langer de tijd om uw inkomsten aan ons door te geven en alle benodigde bewijsstukken toe te voegen. Let op, u krijgt dan ook later uitbetaald.

Wij geven u twee maanden de tijd (voor het inkomstenformulier over de maand juli is dit dus tot 1 oktober) om uw inkomstenformulier samen met uw salarisspecificatie bij WerkSaam In te leveren. Pas nadat wij uw gegevens over de betreffende maand volledig hebben ontvangen, kunnen wij de uitkering aan u uitbetalen. Na ontvangst van uw gegevens worden deze zo spoedig mogelijk verwerkt en wordt uw uitkering binnen enkele dagen betaald. 

Als wij na twee maanden (nadat de inleverdatum is verstreken) nog geen gegevens van u hebben ontvangen, zullen wij onderzoek doen of u uw uitkering nog wel nodig heeft. Als er gegronde redenen zijn waarom u uw gegevens binnen twee maanden niet compleet bij ons kunt aanleveren, vragen wij u dit te melden bij uw inkomensconsulent.

Let op! Door het tijdig doorgeven van uw inkomsten en het toevoegen van de daarbij behorende specificaties kunt u er zelf voor zorgen dat wij uw uitkering op tijd betalen. Zolang u uw inkomsten niet volledig aan ons heeft doorgegeven, ontvangt u van ons geen uitkering!

Heeft u problemen met het invullen van het inkomstenformulier? En maakt u gebruik van Internet Explorer? Probeert u het dan eens met een andere browser, zoals Google Chrome of Firefox.

Uitgelicht

Subnavigatie