sluiten
Catering

Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer en bent u door de coronamaatregelen in de problemen gekomen? Dan heeft u misschien recht op een uitkering vanuit de Tozo.

Van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021 is er Tozo 5. Deze bestaat net als de voorgaande Tozo-regelingen uit 2 delen: een tijdelijke inkomensondersteuning en een bedrijfskrediet. U kunt in totaal maximaal € 10.157,- als bedrijfskrediet ontvangen. U kunt Tozo 5 nu aanvragen.

Verkorte aanvraag

Heeft u eerder Tozo 4 ontvangen en is de onderbreking tussen Tozo 4 en de aanvraag voor Tozo 5 niet langer dan 3 maanden? Dan kunt u een verkorte aanvraag doen. Dit noemen wij ‘Verlenging Tozo’. Hieronder bij de veelgestelde vragen leest u hoe het aanvragen werkt.

Als u op onderstaande link klikt, komt u in ons aanvraagsysteem iParticipatie terecht. Als u inlogt met uw DigiD, kunt u vervolgens een uitkering aanvragen.

Als u op de link naar iParticipatie klikt, en u bent ingelogd via uw DigiD, dan komt u op een beginpagina. Klik op het 'plusje' om een aanvraag te starten en/of selecteer 'Regeling Tozo' als u voor het eerst een Tozo-uitkering aanvraagt. Als u dit al eens eerder gedaan heeft, klikt u op 'Verlengen Tozo'. Klik onderaan op 'Ok'. 

iParticipatie plusknop

iParticipatie Tozo aanvragen uitkering  Iparticipatie Tozo verlengen aanvraag

Wanneer u uw aanvraag niet volledig heeft ingevuld, of niet alle bijlagen heeft bijgevoegd, dan krijgt u hier via iParticipatie een bericht over; dit noemen we een hersteltermijn. U kunt vervolgens alsnog de gevraagde gegevens inleveren. Pas daarna kunnen wij uw aanvraag behandelen. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gemaakt voor ondernemers die in de knel komen door de Coronacrisis. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder bijstandsniveau daalt. Daarnaast is er een bedrijfskrediet om liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Meer specifiek geldt de regeling voor mensen die:

 • gevestigde zelfstandigen zijn, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig zijn en rechtmatig verblijven in Nederland;
 • Nederlander zijn of daarmee gelijkgesteld;
 • een bedrijf of zelfstandig beroep hebben dat in Nederland wordt uitgeoefend;
 • voldoen aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • vóór 17 maart 2020 (18.45 uur) gestart zijn met de onderneming en voldoen aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig zijn in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. Voor een aanvraag via WerkSaam zijn dat deze gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

U kunt geen gebruik maken van de Tozo-regeling als u studiefinanciering krijgt. Tenminste, wanneer u nog geen 27 jaar bent. Vanaf die leeftijd is er misschien wel een aanvulling vanuit de Tozo mogelijk.

Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw onderneming. Er is ook geen vermogenstoets. Dat betekent dat we niet naar uw vermogen (bijvoorbeeld spaargelden) kijken.

 

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt WerkSaam u tot maximaal 1 oktober 2021 inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Dat komt neer op maximaal € 1.541,- (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.078,70 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Daarnaast kunt u een bedrijfskrediet aanvragen van maximaal € 10.157,- euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden en is tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is 5 jaar.

Bij Tozo geldt er een partnerinkomenstoets. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van uw partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als uw gezamenlijke inkomen boven de Tozo-uitkering uitkomt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo.

Voorbeeld:

De Tozo-uitkering voor een echtpaar/partners is € 1.541,-.
Uw partner verdient in juli € 500,-.
Jullie ontvangen gezamenlijk € 1.541,- -/- € 500,- = € 1.041,- uitkering.

Voorbeeld 2:

De Tozo-uitkering voor een echtpaar/partners is € 1.541,-.
Uw partner verdient in juni € 2.000,-.
U ontvangt geen uitkering.

 

Uw inkomen is grotendeels of volledig weggevallen. De Tozo vult uw inkomen aan tot de voor uw huishouden geldende bijstandsnorm. Om te kunnen bepalen hoe hoog die aanvulling in uw geval is, moet WerkSaam weten welke inkomsten u nog wel hebt. Als u een partner met inkomen heeft, moet u zijn of haar inkomen ook doorgeven.

U geeft via een inkomstenverklaring op onze site iParticipatie elke maand aan ons door hoe hoog uw inkomsten of die van uw partner zijn. Ook als u geen inkomsten heeft gehad geeft u dit via deze verklaring door. Het is belangrijk dat u ons goed informeert over uw inkomsten en eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Doet u dit niet en houdt u bewust informatie achter? Dan moeten we u een boete geven.  
We proberen u nu zoveel mogelijk te helpen met de berekening van uw inkomsten. In deze tekst wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

 1. Wat telt als inkomen voor de Tozo? 
 2. In welke periode worden de inkomsten geteld? 
 3. Hoe bereken je voor de Tozo de netto-inkomsten uit je eigen bedrijf? 
 4. Hoe bereken je de inkomsten van je partner? 
Lees verder

U kunt ondersteuning krijgen bij uw heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Daarvoor kunt u bij verschillende organisaties terecht.

1. Wilt u na Corona door met uw bedrijf, maar heeft u hier hulp bij nodig? Kijkt u dan op de website van de KvK.
2. Wilt u, voordat u na kunt denken over de toekomst van uw bedrijf, eerst geholpen worden met uw financiën of heeft u schulden? Neemt u dan contact op met uw gemeente.
3. Bent u op zoek naar een (tijdelijke) baan? Neemt u dan contact met ons op, via ons Klant Contact Centrum: 0229-25 87 58.

Op deze website van de Kamer van Koophandel vindt u meer tips voor heroriëntatie op de arbeidsmarkt. 

Op de website NHN Werkt door vindt u ook meer informatie over o.a. werken in loondienst. 

 

Gratis training ‘Spiegel je business’

Een van de hulpmogelijkheden die WerkSaam u biedt bij de heroriëntatie op uw toekomst is het trainingsprogramma ‘Spiegel je business’. Dit programma, aangeboden door het Startersloket, is er voor alle ondernemers die door willen met hun bedrijf. Dit is een online programma gericht op toekomstbestendig ondernemerschap met 4 praktische en inspirerende webinars door professionele trainers.

De onderwerpen zijn:
• Toekomstbestendig ondernemen
• Creatief vernieuwen
• Klanten vinden, klanten binden
• Financieel gezond ondernemen

Deelname aan de training, die in september start, is voor u gratis. Heeft u interesse? Meld u dan aan via de website van het Startersloket.

Meer informatie over Tozo vindt u op deze website van de Rijksoverheid.

WerkSaam voert alleen de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) uit en kan een lening voor bedrijfskrediet verzorgen. Andere maatregelen worden door andere partijen uitgevoerd. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

Op de website Geldfit - Zakelijk kunt u een test doen en ontdekken hoe u er als ondernemer financieel voorstaat en waar u terecht kunt voor eventuele hulp.

Bent u ondernemer, werknemer of werkzoekende en is uw inkomen gedaald en kunt u door de coronamaatregelen noodzakelijke kosten niet meer betalen? Denk hierbij aan huur, hypotheek of gas, water en elektriciteit. Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten