Man Met Hond 4

Besluitenlijst algemeen bestuur 8 juli 2021

Het algemeen bestuur besluit:

 1. Het verslag van de vergadering van 11 maart 2021 gewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
 2. De besluitenlijst van 11 maart 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
 3. De Jaarstukken 2020 conform concept vast te stellen. Het Sociaal Jaarverslag 2020 wordt ter kennisgeving aangenomen.
 4. De Voorjaarsnota en de eerste kwartaalrapportage 2021 conform concept vast te stellen.
 5. De Begroting 2022 conform concept vast te stellen.
 6. Om voor het verslagjaar 2021 aan de bovenkant van de bandbreedte te gaan zitten en een verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording van 3% te hanteren.
 7. Met betrekking tot de gunning van de accountantsdienstverlening voor de rekeningjaren 2021-2022:
  • Het programma van eisen vast te stellen.
  • De accountantsdienstverlening voor de rekeningjaren 2021 en 2022 te gunnen aan PSA en dit bureau voor de aangegeven periode te benoemen tot accountant.
 8. Met betrekking tot de Nota Budgethouderschap WerkSaam Westfriesland:

a. De tekeningsbevoegdheidsregeling met de hierin opgenomen tekeningsbevoegdheden als volgt vast te stellen.

Functie

Van (per transactie)

Naar (per transactie)

Directeur

Geen maximum binnen kaders van de begroting.

Manager I&I

€ 2.000

€ 50.000

Overige MT-leden

€ 10.000

€ 50.000

Bedrijfsleiders

€ 5.000

€ 10.000

Teamleiders middenkader

 

€ 10.000

Teamleiders arbeid- ontwikkelcoaches

(detacheringsovereenkomsten)

 

€ 25.000

Teamleiders LWB

€ 150

€ 1.000

Arbeid-/ontwikkelcoaches

 

€ 1.000

b. De onbeperkte volmacht van de directeur formeel te bekrachtigen door het vaststellen van de gewijzigde Nota Budgethouderschap.
c. De gewijzigde Nota Budgethouderschap conform concept vast te stellen.

9. De volgende vergadering van het algemeen bestuur te houden op 9 december 2021 om 10.30 uur bij WerkSaam Westfriesland/via Teams.


Hoorn, december 2021
Algemeen bestuur WerkSaam Westfriesland

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten