Moeder met kinderen (1)

Besluitenlijst algemeen bestuur 9 juli 2020

Het algemeen bestuur besluit:

  1. Het verslag van de vergadering van 12 maart 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  2. De besluitenlijst van 12 maart 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  3. De Jaarrapportage 2019 conform concept vast te stellen. Het Sociaal Jaarverslag 2019 wordt ter kennisgeving aangenomen.
  4. De Voorjaarsnota en de eerste kwartaalrapportage 2020 conform concept vast te stellen, met de opmerking dat de voorspellende waarde van de Voorjaarsnota, vanwege de coronacrisis nihil is.
  5. De Ontwerpbegroting 2021 met meerderheid van stemmen conform concept vast te stellen.
  6. De volgende vergadering van het algemeen bestuur te houden op 10 december 2020 om 10.30 uur bij WerkSaam Westfriesland/via Teams.

 

Hoorn, september 2020                                           

Algemeen bestuur WerkSaam Westfriesland

Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten