Man Met Hond 4

Besluitenlijst dagelijks bestuur 10 februari 2022

Het dagelijks bestuur besluit:

  1. Het verslag van de vergadering van 9 december 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  2. De besluitenlijst van de vergadering van 9 december 2022 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  3. Het algemeen bestuur te adviseren om in te stemmen met het verzoek van de gemeenten om het Regionaal Inburgerings team (RIT) uit te voeren als plustaak.
  4. Een extra vergadering in te lassen van het algemeen bestuur op 14 april 2022 ter besluitvorming van de plustaak uitvoering van het Regionaal Inburgerings team.
  5. De regeling Rookbeleid WerkSaam Westfriesland conform concept vast te stellen.
  6. De agenda ten behoeve van de vergadering van het algemeen bestuur van 10 maart 2022 met inachtneming van aanpassingen vast te stellen.
  7. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 10 maart 2022 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn of via Teams.

 

Hoorn, 10 maart 2022

dagelijks bestuur 

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten