Man Met Hond 3

Besluitenlijst dagelijks bestuur 10 juni 2021

Het dagelijks bestuur besluit:

 1. Het verslag van de vergadering van 12 mei 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
 2. De besluitenlijst van de vergadering van 12 mei 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
 3. Het algemeen bestuur ter vaststelling voor te leggen:
  • Het programma van eisen ‘aanbesteding accountantsdiensten’.
  • De accountantsdienstverlening voor de rekeningjaren 2021 en 2022 te gunnen aan PSA en dit bureau voor de aangegeven periode te benoemen tot accountant.
 4. De gewijzigde Nota budgethouderschap ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.
 5. Ten aanzien van deelname aan Global goals:
  • De vraag voor te leggen aan hun college en een verklaring te ondertekenen, waarmee de gemeente instemt om WerkSaam namens de gemeente toe te laten treden als Global goal regio.
  • Het Pact van Westfriesland 7.1 te adviseren om in haar communicatie de verbinding te leggen met de Global goals.
  • Akkoord te gaan met een kick off, inclusief MVO beleid op 25 september 2021.
  • De projectgroep MVO contactpersoon te laten zijn voor de VNG.
  • En de communicatiewerkzaamheden die hiermee gepaard gaan bij de communicatieadviseur van WerkSaam te beleggen.
 6. De agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli 2021 met inachtneming van een wijziging vast te stellen.
 7. De Regeling Verzuim WerkSaam Westfriesland conform concept vast te stellen.
 8. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 8 juli 2021 om 08.30 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn of via Teams.

 

Hoorn, juli 2021

dagelijks bestuur 

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten