Moeder met kinderen (1)

Besluitenlijst dagelijks bestuur 11 juni 2020

Het dagelijks bestuur besluit:

  1. Het verslag van de vergadering van 14 mei 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  2. De besluitenlijst van de vergadering van 14 mei 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  3. De taakstelling Beschut werk van 2021 (12 fte Beschut werk) naar voren te halen, mits de financiering (€ 150.000,-), middels de ESF-subsidie, door het RPA wordt toegekend. In de najaarsnota 2020 wordt gerapporteerd over het naar voren halen van de taakstelling Beschut werk.
  4. De agenda ten behoeve van de vergadering van het algemeen bestuur op 9 juli 2020 met inachtneming van wijzigingen vast te stellen.
  5. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 9 juli 2020 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn of via Teams.

 

Hoorn, juni 2020

dagelijks bestuur

Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten