Man Met Hond 2

Besluitenlijst dagelijks bestuur 11 november 2021

Het dagelijks bestuur besluit:

  1. Het verslag van de vergadering van 14 oktober 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  2. De besluitenlijst van de vergadering van 14 oktober 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
  3. De concept Najaarsnota 2021 inclusief derde kwartaalrapportage ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.
  4. Het geactualiseerde Controleprotocol 2019-2021 ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.
  5. Het voorstel tot instellen van de bestemmingsreserve projectsubsidies ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.
  6. Het voorstel tot instellen van de bestemmingsreserve Tozo uitvoeringskosten ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.
  7. De gewijzigde beleidsregel Uitstroompremie WerkSaam Westfriesland conform concept vast te stellen, behoudens een positief advies van de cliëntenraad.
  8. De agenda ten behoeve van de vergadering van het algemeen bestuur van 9 december 2021 conform concept vast te stellen.
  9. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 9 december 2021 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn of via Teams.

Hoorn, 9 december 2021
dagelijks bestuur

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten