Moeder met kinderen (1)

Besluitenlijst dagelijks bestuur 12 maart 2020

Het dagelijks bestuur besluit:

  1. Het verslag van de vergadering van 13 februari 2020 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
  2. De besluitenlijst van de vergadering van 13 februari 2020 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
  3. Het dagelijks bestuur besluit de regeling ‘Vervoersvoorziening WerkSaam Westfriesland’ conform concept vast te stellen.
  4. Besloten wordt de gewijzigde ‘Arbeidstijdenregeling WerkSaam Westfriesland’ conform concept vast te stellen.
  5. Besloten wordt de regeling ‘Verlof WerkSaam Westfriesland’ conform concept vast te stellen.
  6. Besloten wordt de regeling ‘Studiefaciliteiten WerkSaam Westfriesland’ conform concept vast te stellen.
  7. Besloten wordt de gemeenten voor te stellen om een plustaak aan WerkSaam te geven voor de boeteoplegging met betrekking tot de bijzondere bijstand.
  8. Besloten wordt dat de gemeenten een half jaar voorafgaand aan de start van een opdracht (plustaak, extra taak of vanuit budget couleur locale) een verzoek moeten indienen. Indien eerder tot uitvoering over kan worden gegaan, is dat mogelijk.
  9. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur wordt gehouden op 9 april 2020 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn.

Hoorn, maart 2020

dagelijks bestuur  

Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten